โตโยต้าส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าแก่เมืองพัทยา ภายใต้โครงการความร่วมมือ “พัฒนาเมืองยั่งยืนโดยปราศจากมลภาวะ”

31

(9 ธ.ค.65) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำโดย นายสุภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารฯ ทำพิธีส่งมอบสถานีอัดประจุและรถยนต์พลังงานไฟฟ้า C+POD (ซี พลัส พอด) เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบที่ยั่งยืนปราศจากมลภาวะ โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเมืองพัทยา เป็นตัวแทนรับมอบ

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมืองพัทยาได้ลงนามโครงการความร่วมมือกับโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในโครงการ “พัฒนาเมืองยั่งยืนโดยปราศจากมลภาวะ” หรือ Decarbonized Sustainable City เมื่อปี 2563 นั้น โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่หลากหลาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการเดินทางรูปแบบต่าง ๆ ในเมืองพัทยา ซึ่งโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีความยินดี ที่จะขยายการใช้งานมายังศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ รวมถึงส่งเสริมและผลักดันการเดินทางที่มีส่วนช่วยในการลดมลภาวะแก่เมืองพัทยา

ในวันนี้ จึงได้ทำพิธีมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก C+POD (ซี พลัส พอด) แบบ 2 ที่นั่ง ทำความเร็วสูงสุด 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมสถานีอัดประจุไฟฟ้า ให้แก่เมืองพัทยา โดยสิ้นสุดกำหนดสัญญาในปี 2567

- Advertisement -