กองทัพเรือส่ง รล.ประจวบคิรีขันธ์ ร่วมสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ บังคลาเทศ

42

กองทัพเรือส่ง รล.ประจวบคิรีขันธ์ ร่วมสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ บังคลาเทศ เป็นการสร้างเกียรติยศ สานสัมพันธ์ เสริมประสบการณ์ แห่งนักรบทางเรือใน International Fleet Review สวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ ประเทศบังคลาเทศ

กองทัพเรือส่ง เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 552) เป็นเรือที่ประเทศไทยต่อเอง เข้าร่วมการสวนสนามทางเรือนานาชาติ (International Fleet Review) ณ ประเทศบังคลาเทศ ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 นี้

การสวนสนามทางเรือ นับเป็นพิธีสำคัญของทหารเรือ ที่ทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลสำคัญของประเทศ หรือต่างประเทศตามวาระต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้น ถือต้นกำเนิดจากประเทศอังกฤษ

โดยในห้วงเวลาอันใกล้นี้คือระหว่าง วันที่ 6 – 9 ธ.ค.65 ประเทศบังคลาเทศ ได้กำหนดจัดพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติขึ้น ณ เมือง Cox’s Bazar เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีที่ 50 ของการได้รับเอกราช นับว่าเป็นปีที่มีความน่ายินดีอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ประเทศบังคลาเทศได้เชิญประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือในครั้งนี้ มากถึง 40 ประเทศ ด้วยกัน

ประเทศไทย ได้ส่งเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นเรือรบที่ประเทศไทยได้ต่อขึ้นใช้งานเอง เข้าประจำการ เมื่อปี 2562 นับว่าเป็นเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศไทย เคยต่อใช้งาน และที่สำคัญเป็นเรือรบประเภท เรือตรวจการณ์ไกลฝั่งที่มีสมรรถนะสูง กว่าเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งทั่วไป นั่นคือมีการติดตั้งระบบอาวุธปล่อยนำวิธีพื้นสู่พื้น (Harpoon) ที่สามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้โดยไม่ต้องเห็นด้วยสายตา และในการเดินทางไปร่วมสวนสนามทางเรือในครั้งนี้ เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ได้บรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ไปแสดงศักยภาพของกองทัพเรือไทยด้วย 1 เครื่อง

ปัจจุบันเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ได้จอดเตรียมความพร้อม ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 และได้ออกเดินทางจากประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา

- Advertisement -