ที่ปรึกษาโฆษก ทร. ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565

93

ที่ปรึกษาโฆษก ทร./ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สตรีวัดระฆัง พร้อมด้วยผอ.โรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสราญชล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง/ที่ปรึกษาโฆษกกองทัพเรือ และ นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1 ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม ที่ได้รับพิจารณาเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564

2 ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสมจิตร วรรณธนศิลป์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร
ประจำปี 2565 (ผู้แทนชุมชน)

3 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

4 การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

5 ร่วมพิจารณาคัดเลือก ผู้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนท่านใหม่

- Advertisement -