WINSERVE ร่วมเป็นผู้ลงทุนหลักในการระดมทุนในรอบ Seed ของ POPOLO สร้างโอกาส เพิ่มคุณภาพชีวิต เดินหน้า Healthcare อย่างต่อเนื่อง

111

กลุ่มบริษัทWINSERVE โดย คุณนิธินันท์ คฤหวาณิช ประธานฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่นในมิติของผู้ให้บริการพัฒนาระบบ ผู้จำหน่าย ออกแบบติดตั้งเทคโนโลยีสารสนเทศมายาวนาน ผ่านประสบการณ์กับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม ในบทบาทของความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีไปช่วยเหลือ บริการประชาชน และผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ และการที่เราได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์ตรงเหล่านี้บ่อยๆ ต่อเนื่อง ยิ่งทำให้เราเห็นว่าคุณภาพชีวิตคนไทย เป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้องช่วยกันในทุกมิติตามที่แต่ละหน่วยงานมีความถนัดและสามารถช่วยกันเติมคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยกัน

WINSERVE ได้ร่วมเป็นผู้ลงทุนหลักในการระดมทุนในรอบ Seed ของ POPOLO สตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่มีความมุ่งหวังให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสุขภาพที่ดีระดับสากลเราตระหนักในความสามารถและคุณภาพของนักวิจัยไทยว่าไม่แพ้ใครในเวทีโลก เราเชื่อมั่นว่างานวิจัยที่มีแนวโน้มที่จะสำเร็จและหากสำเร็จจริงจะเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งเชื่อว่างานวิจัยอุปกรณ์การแพทย์ที่คิดค้นพัฒนาจะสามารถตอบโจทย์ทั้งในด้านคุณภาพ และ ราคาที่ผู้ป่วยหรือคนไทยทุกคนจับต้องได้

เรามีความตั้งใจในการเป็นแรงผลักดันให้คนตระหนักถึงความสามารถของนักวิจัยไทย และ เราอยากเห็นความสำเร็จในการพัฒนาเป็นความหวังที่เป็นจริงในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งก่อนหน้านี้ เราเคยร่วมสนับสนุนลงทุนกับ บริษัท เมติคูลี่ จำกัด Start-up เครื่องมือแพทย์สัญชาติไทย ปัจจุบันอุปกรณ์การแพทย์ที่คิดค้นโดยเมติคูลี่ ได้รับการยอมรับในเวทีโลก ทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา และทางการแพทย์ของประเทศต่างๆได้นำไปใช้กับโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยอย่างกว้างขวาง ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีในความสำเร็จ ในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และ WINSERVE เราจะทำต่อไป อย่างต่อเนื่อง เพื่อการให้ที่ยั่งยืนตามปณิธานของเรา

 

 

- Advertisement -