“จิตรกรรมฝาผนัง พลังจิตอาสา ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา”

8

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วาดภาพสร้างสรรค์ศิลปะบนผนังกำแพงริมคลองวัดครุฑ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี นเรศ วงศ์ตระกูล ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วาดภาพสร้างสรรค์ศิลปะบนผนังกำแพงริมคลองวัดครุฑ ณ บริเวณริมคลองวัดครุฑ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีพระมหาธงชัย จิรสีโล เจ้าอาวาสวัดครุฑ คุณธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย อาจารย์ อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะครู อาจารย์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาฯ วาดภาพสร้างสรรค์ศิลปะบนผนังกำแพงริมคลองวัดครุฑ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการ “คลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี” ของกองทัพเรือ ในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองวัดครุฑให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากคณาจารย์ และนิสิต นักศึกษาจากมหาลัยต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการจัดทำกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่ต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคูคลองมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้ช่วยกันอนุรักษ์รักษา คูคลอง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม อย่างยั่งยืนต่อไป

#รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา

#ฐานทัพเรือกรุงเทพ

- Advertisement -