‘อบจ.นนท์’ ซื้อปลากระป๋อง-ผักกาดกระป๋องอีก 29 ล้าน แจกโควิด – รวมสินค้าเดิมใช้งบ 49 ล.

72

“…ล่าสุด จากการตรวจสอบพบว่า อบจ.นนทบุรี ได้ใช้จ่ายเงินจำนวน 29,418,000 บาท จัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอีก 2 ชนิด คือ ปลากระป๋อง และ ผักกาดกระป๋อง เพื่อใช้ในโครงการด้วยกัน โดย สินค้า ปลากระป๋อง จัดซื้อจำนวน 2 รายการ รวมวงเงิน 19,818,000 บาท จาก บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ใช้วิธีการคัดเลือก ประกาศผล 22 พ.ค.2563…ส่วนผักกาดกระป๋อง จัดซื้อ 1 รายการ จำนวน 600,000 กระป๋อง วงเงิน 9,600,000 บาท จัดซื้อจากบริษัท อินโน ครีเอท จำกัด ใช้วิธีการคัดเลือก ประกาศผลเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2563…”

ประเด็นตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 มีความคืบหน้าเพิ่้มเติม

เมื่อสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) สืบค้นข้อมูลพบว่า นอกจากการใช้จ่ายเงินจำนวน 19,910,000 บาท จัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 2 ชนิด คือ 1. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 100,000 กล่อง วงเงิน 13,910,000 บาท และ 2. น้ำมันพืช จำนวน 200,000 ขวด วงเงิน 6,000,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดนนทบุรี จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือโรคโควิด-19 ตามที่นำเสนอไปแล้ว

(อ่านประกอบ : อบจ.นนทบุรี ใช้งบ 19.9ล. ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 แสนกล่อง-น้ำมันพืช2แสนขวด แจกโควิด, ราคาถูกกว่าแม็คโคร! นายกฯนนท์ แจงใช้งบ19.9 ล.ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป-น้ำมันพืช แจกโควิด, อบจ.นนท์ จัดซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแสนกล่องแจกโควิด – บ.ขายแบบเรียนโผล่รับซองแต่ไม่ยื่น?, เหมือนกันเป๊ะ! อบจ.นนท์ จัดซื้อน้ำมันพืชแสนขวดแจกโควิด-บ.ขายแบบเรียนโผล่รับซองแต่ไม่ยื่น?)

ล่าสุด จากการตรวจสอบพบว่า อบจ.นนทบุรี ได้ใช้จ่ายเงินจำนวน 29,418,000 บาท จัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอีก 2 ชนิด คือ ปลากระป๋อง และ ผักกาดกระป๋อง เพื่อใช้ในโครงการด้วยกัน

โดย สินค้า ปลากระป๋อง จัดซื้อจำนวน 2 รายการ รวมวงเงิน 19,818,000 บาท จาก บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ใช้วิธีการคัดเลือก ประกาศผล 22 พ.ค.2563

ส่วนผักกาดกระป๋อง จัดซื้อ 1 รายการ จำนวน 600,000 กระป๋อง วงเงิน 9,600,000 บาท จัดซื้อจากบริษัท อินโน ครีเอท จำกัด ใช้วิธีการคัดเลือก ประกาศผลเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2563


ทั้งนี้ สำหรับการจัดซื้อปลากระป๋อง และ ผักกาดกระป๋อง ดังกล่าว ประกาศผลการจัดซื้อวันเดียวกับการจัดซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำมันพืช คือ วันที่ 22 พ.ค.2563

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารกระป๋องและอาหารในภาชนะปิดผนึกสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า ปุ้มปุ้ย และ ปลายิ้ม

ขณะที่ บริษัท อินโน ครีเอท จำกัด นั้น สำนักข่าวอิศรา รายงานข้อมูลไปแล้วว่า จดทะเบียนจัดตั้ง 16 กรกฎาคม 2551 ทุน 1,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 31/17 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แจ้งประกอบธุรกิจขายส่งกระดาษ หนังสือ และเครื่องเขียน

ปรากฎชื่อเข้าซื้อซอง ประกวดราคางาน จัดซื้อน้ำมันพืช และ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ด้วย แต่ไม่ได้ยืนซอง

ส่วน พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เคยให้สัมภาษณ์ยืนยันสำนักข่าวอิศราว่า การจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนช่วงโควิด 19 ระบาด เป็นการดำเนินการไปตามระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ส่วนราคาสินค้าในการจัดซื้อนั้น พ.ต.อ.ธงชัย ยืนยันว่า ที่ผ่านมา อบจ.นนทบุรี ได้มีการสำรวจราคาจากผู้ผลิตและห้างค้าปลีกแม็คโครแล้ว สามารถยืนยันได้ว่า ราคาสินค้าที่ อบจ.นนทบุรี จัดซื้อมานั้น มีราคาถูกกว่า ราคาขายทั้งในส่วนของแม็คโครและผู้ผลิตรายต่างๆ อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ หากนับรวมวงเงินงบประมาณ ที่ อบจ.นนทบุรี จัดซื้อจัดซื้ออุปโภคบริโภค 4 ชนิด เพื่อใช้ในโครงการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดนนทบุรี จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือโรคโควิด-19 จะอยู่ที่ตัวเลข 49,328,000 บาท

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/89609-inves01-2.html

- Advertisement -