ศบค.อนุมัติ เครื่องบิน ไม่ต้องนั่งเว้นที่

30

“เครื่องบิน” เฮ! ศบค.อนุมัติไม่ต้องนั่งเว้นที่ ขณะที่รถโดยสารนั่งติดกัน 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง หรือ จำกัดจำนวนไม่เกินร้อยละ 70

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ยังได้นำเสนอมาตรการ เกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รถโดยสาร และเครื่องบิน

สำหรับรถโดยสาร ผู้โดยสารนั่งติดกัน 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง จำกัดจำนวนไม่เกิน 70% โดยรถโดยสารสาธารณะทางไกล จอดพักรถทุก 2 ชั่วโมง พร้อมทั้งต้องมีการลงทะเบียนเพื่อติดตามตัว

ขณะที่ เครื่องบิน สามารถนั่งแบบเต็มพื้นที่ 100% ไม่ต้องนั่งแบบที่เว้นที่ โดย ศบค. ระบุว่า เนื่องจากเป็นการเดินทางระยะสั้น ใช้ประมาณแค่ 1 ชั่วโมง รวมถึงมีระบบระบายอากาศที่ดี อย่างไรก็ตามผู้โดยสารยังต้องสวมหน้ากากอนามัยในขณะนั่งบนเครื่องอยู่ตลอดเวลา

Credit : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884848

Credit : https://www.posttoday.com/economy/news/596647

- Advertisement -