ญี่ปุ่นเตรียมเปิดประเทศ อนุญาตให้ “นักธุรกิจไทย” เข้าได้แล้ว แต่จะจำกัดไม่เกินวันละ 250 คน

26

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า ญี่ปุ่นจะผ่อนปรนมาตรการเข้าประเทศให้กับ 4 ประเทศที่ควบคุมโรคโควิดได้ดี ซึ่งมีไทยอยู่ด้วย ล่าสุด มีแผนเพิ่มเติมว่าจะเปิดให้นักธุรกิจไทยเข้าไปในประเทศได้แล้ว

นักธุรกิจไทยเตรียมเข้าประเทศญี่ปุ่นได้แล้ว
รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่า ขณะนี้กำลังเตรียมแผนเปิดประเทศ โดยจะอนุญาตให้นักธุรกิจจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย, เวียดนาม, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้

แต่ทั้งนี้ การเดินทางเข้าญี่ปุ่นของนักธุรกิจจาก 4 ประเทศนี้จะยังมีมาตรการคัดกรองโรคอย่างเข้มงวด นอกจากนั้นจะมีการจำกัดโควต้าในแต่ละวันว่าไม่ให้เกิน 250 คนต่อวันด้วย

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เช่น จะให้โควต้าจำนวนนักธุรกิจแต่ละประเทศเท่าไหร่ รวมถึงหากนักธุรกิจรายนั้นระบุสถานที่ที่จะเดินทางเข้ามา และจากนั้นจะเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆ ในญี่ปุ่น จะสามารถทำได้มากน้อยหรือยากง่ายอย่างไร ทางรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาในส่วนนี้อยู่

อย่างไรก็ตาม ประเทศที่รัฐบาลญี่ปุ่นอาจนำมาพิจารณาให้เข้าประเทศได้ในลำดับถัดไป ได้แก่ จีน, เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา

Credit : https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/11/national/japan-250-business-travelers-four-countries-daily/#.XuG90EUzaUm

Credit : https://brandinside.asia/japan-allows-business-travelers-post-covid/

- Advertisement -