วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงทุน เมติคูลลิ่ง หวังยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์

84

นางสาวนิธินันท์ คฤหวาณิช ประธานฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่ม บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ลงนามสัญญาเพื่อเข้าร่วมลงทุน ในรอบการลงทุน Series B กับ รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เมติคูลลิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนากระดูกและข้อต่อเทียม รวมถึงอุปกรณ์ช่วยผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ โดยปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้กับ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลมากกว่า 400 ราย และเตรียมขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ USFDA พร้อมขยายตลาดไปยัง ตลาดต่างประเทศทั่วโลก

“ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าในการพัฒนานวัตกรรมชั้นสูง อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้ป่วยต่อสังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญยิ่งคือการยกระดับขีดความสามารถในความเป็นเลิศด้านการให้บริการเชิงเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณะสุขของประเทศไทย นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์กับวงการแพทย์ในระดับโลกอีกด้วย” นางสาวนิธินันท์ กล่าว

- Advertisement -