‘นิว นอร์มอล ศาล’อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาผ่านจอภาพถึงคุก ย่น’ขั้นตอน-เวลา’หลายเดือน

50

‘นิว นอร์มอล’ศาลยุติธรรม อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาสายตรงถึงเรือนจำ รวดเร็ว ลดขั้นตอน-เวลา เข้าถึงความยุติธรรม อ่านรายเเรกยกฟ้องคดียาเสพติดคุกบางขวาง ออกหมายปล่อยตัวจำเลยทันที

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรมกล่าวว่าตามที่ นายไสลเกษ วัฒน์พันธุ์
ประธานศาลฎีกาได้ม้ดำริว่าที่ ผ่านมานับแต่ศาลฎีกาทำคําพิพากษาเสร็จสิ้น กว่าที่ศาลชั้นต้นจะอ่านคำพิพากษาให้จำเลยฟังจะตองผ่านขั้นตอนในการส่งสำนวนและซองคําพิพากษาศาลฎีกาผ่านทางระบบสารบรรณของแต่ละศาล และศาลชั้นต้นจะต้องนัดฟังคําพิพากษาศาลฎีกาและส่งหมายให้คู่ความทุกฝ่ายทราบตลอดจนรอผลการส่งหมาย กว่าจะพร้อมอ่านคำพิพากษาศาลฎีกากอาจใช้เวลานานหลายเดือน

หากผลคําพิพากษาศาลฎีกาทำให้จำเลยได้รับการปล่อยตัวหรือได้รับประโยชน์จากหมายจำคุกคดีถึงที่สุดก็จะทำให้จำเลยเสียโอกาสเหล่านั้นไปในช่วงเวลาดังกล่าวไป จึงได้วางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการอ่าน คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกาในคดีอาญาที่ศาลฎีกา โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุทางจอภาพ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการที่จะต้องส่งสำนวนและคําพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกาในคดีอาญาที่จำเลยต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีไปให้ศาลชั้นต้นทั่วประเทศอ่านแทนศาลฎีกา
นายสุริยัณห์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. ผู้พิพากษาศาลฎีกาออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา
ในคดีอาญาเรื่องความผิดต่อ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ เป็นครั้งแรก ซึ่งตัวจำเลยถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวาง มีเจ้าหน้าที่ของเรือนจำนั้นอยู่เป็นสักขีพยาน ยืนยันตัวตนจำเลยตลอดการอ่านคำพิพากษา ตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ฯ คดีดังกล่าวศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องโจทก์ และมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นออกหมายปล่อยตัวจําเลยไปในทันที

นอกจากนเวลา 10.30 น.ยังมีการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีอาญาที่ศาลฎีกา ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ กับศาลจังหวัดนครสวรรค์และศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยมีการเบิกตัวจำเลยที่ 2 ที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลาง
จังหวดพิษณุโลกมาฟังคําพิพากษาศาลฎีกาที่ศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์แม้จะเป็นคดีอาญาของศาล จังหวัดนครสวรรค์ก็ตาม โดยเป็นคดีความผิดต่อพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ คดีนี้ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องจําเลยที่ 2 และมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นออกหมายปล่อยตัวจำเลยที่ 2 ทันที

นายสุริยัณห์ กล่าวอีกว่านับเป็นครั้งแรกที่มีการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพให้จำเลยซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำฟัง เป็นการลดขั้นตอน ลดการเบิกตัวจำเลยมาศาลในกรณีที่สามารถเชื่อมสัญญาณกับเรือนจำได้ ลดการใช้เครื่องพันธนาการ และลดความเสี่ยงในการหลบหนีเมื่อมีการควบคุมจำเลยมาศาล อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยที่ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี ทำให้จำเลยและคู่ความสามารถเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และยังช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แกผู้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําหรือสถานที่กักขังอีกด้วย

Cr.https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2222227

- Advertisement -