ชงศาล รธน.ชี้ขาด แล้วแต่’พรเพชร’! ‘ชวน’เผยคุณสมบัติ‘สุชาติ’นั่ง ป.ป.ช.จบแล้ว

12

‘ชวน’ เผยที่ประชุม กก.สรรหา ป.ป.ช. ไม่ได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติ ปม สนช. เหมือน ส.ส.-ส.ว.หรือไม่ เหตุผ่านพ้นขั้นตอนไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนกระบวนการได้ รอ ‘พรเพชร’ พิจารณา ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยหรือไม่

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 ที่รัฐสภา (เกียกกาย) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการสรรหา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมาว่า เป็นการประชุมที่สืบเนื่องจากที่นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา มีหนังสือสอบถามความถูกต้องในกระบวนการสรรหา และเสนอชื่อนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข เป็นกรรมการ ป.ป.ช. โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ยืนยันกลับไปว่า กระบวนการสรรหาชอบด้วยกฎหมายแล้ว

นายชวน กล่าวอีกว่า ในส่วนการรับรองการประชุมครั้งก่อน ไม่ได้พิจารณาประเด็นใหม่ โดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องจากกระบวนการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว และส่งให้วุฒิสภาดำเนินการลงมติเห็นชอบ

เมื่อถามว่า การประชุมคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมาเป็นการยืนยันใช่หรือไม่ว่า สนช. ไม่ได้ว่าเป็น ส.ส. และ ส.ว. นายชวน กล่าวว่า ประธานวุฒิสภา ขอให้คณะกรรมการสรรหาฯยืนยัน แต่การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 ได้พิจารณากระบวนการสรรหาตั้งแต่เริ่มต้น ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ได้พิจารณาเรื่องเหล่านี้ เพราะความคิดเห็นในเรื่องคุณสมบัติผ่านไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการได้

เมื่อถามว่า เรื่องนี้ควรให้ได้ข้อยุติโดยศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ทุกอย่างผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาไปแล้ว ขึ้นอยู่กับประธานวุฒิสภา

อนึ่ง เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. ที่มีประธานศาลฎีกาเป็นประธานได้ประชุมกันเพื่อพิจารณาถึงการตั้งข้อสังเกตคุณสมบัติของนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ว่า สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.ได้หรือไม่ เนื่องจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา 11 (18) ห้าม ส.ส และ ส.ว.ที่พ้นตำแหน่งไม่ถึง 10 ปี มาดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ

นายนัฑ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กรรมการ ป.ป.ช.ได้ยืนยันตามมติเดิมคือ กระบวนการสรรหานายสุชาติมีความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ด้วยเหตุผลเดิมคือ ตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่นายสุชาติดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านี้ไม่ถือเป็นตำแหน่ง ส.ส. หรือ ส.ว. ไม่มีการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงมติใด ๆ ทั้งสิ้น ขั้นตอนหลังจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กรรมการ ป.ป.ช.จะทำหนังสือยืนยันมติดังกล่าวแจ้งให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา รับทราบเพื่อวินิจฉัยว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

หมายเหตุ : ภาพประกอบนายชวน จาก https://storage.thaipost.net/

Cr.https://www.isranews.org/article/isranews/89486-isranews00-5.html

- Advertisement -