(คลิป) จีนปิดประตู หันมาค้าขายกับตัวเอง ไม่สนโลก ไม่ยอมใครแล้ว ตาต่อตา ฟันต่อฟัน

49

จีนได้ประกาศแล้วว่าจะส่งเสริมให้คนของเขาเที่ยวในประเทศของเขาเท่านั้น แล้วเขาก็ออกมาตรการตามที่เขาประกาศ คือ ไม่ให้คนของเขาออกมาเที่ยวข้างนอก

ประเทศที่เคยได้ทัวร์จีนเป็นลูกค้ามากมาย จากนี้ไปก็จะไม่มีเหลือเลย ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น แม้กระทั่งไทยที่จีนเคยบอกว่าเป็นมหามิตร ก็อดด้วย

Credit : SNIPER NEWs

- Advertisement -