‘วิษณุ’ปัดตอบปมตีความตำแหน่ง สนช.นั่งองค์กรอิสระ-ชี้ช่องส่งศาล รธน.วินิจฉัยได้

10

‘วิษณุ’ ปัดตอบปมตีความตำแหน่ง สนช. นั่งองค์กรอิสระต่างกัน ชี้เป็นอำนาจของกรรมการสรรหาแต่ละชุด ชี้ช่องส่งศาล รธน.วินิจฉัยได้

จากกรณีคณะกรรมการสรรหา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการสรรหา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตีความคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการสรรหากรรมการในองค์กรอิสระไม่เหมือนกัน กรณีตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เหมือนกับตำแหน่ง ส.ส. และ ส.ว. หรือไม่นั้น (อ่านประกอบ : พลิกปม กก.สรรหา กสม. vs ป.ป.ช. ตีความตำแหน่ง สนช.ต่างกัน-ส่งศาล รธน.วางบรรทัดฐาน?)

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ว่า เรื่องนี้กำลังหาทางออกกันอยู่ ถ้าจะส่งศาลรัฐธรรมนูญสามารถส่งได้

เมื่อถามว่า สนช. เปรียบเสมือนกับผู้ดำรงตำแหน่ง ส.ว. หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ และไม่อยากจะตอบเรื่องนี้ เป็นเรื่องของคณะกรรมการสรรหาแต่ละชุดที่มีอำนาจ

เมื่อถามว่า จะต้องใช้กฎหมายกลางใดมาพิจารณา นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่มีกฎหมายกลาง เพราะกฎหมายกลางเอาไว้ใช้เฉพาะเทียบยศ ที่เขาบอกว่าผู้สมัครจะต้องเป็นอธิบดีหรือเทียบเท่า ที่มักมีการถามว่าผู้อำนวยการถือว่าเทียบเท่าไหรือไม่ เจ้ากรมเทียบเท่าหรือไม่ ผู้บัญชาการเทียบเท่าหรือไม่ อย่างนั้นคือกฎหมายกลาง แต่กรณี สนช. ส.ส. และ ส.ว. นั้นไม่มี เป็นเรื่องของการตีความของคณะกรรมการสรรหาแต่ละชุด ถือเป็นสิทธิของกรรมการสรรหาแต่ละชุด แต่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาดให้ได้

“ในชั้นนี้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้มีอำนาจ ดังนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าชุดไหนจะส่ง เพราะถ้าชุดไหนมีปัญหาและเดือดร้อน สามารถส่งไปชุดเดียวได้ ทราบว่าจะมีการยื่นเรื่องร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว” นายวิษณุ กล่าว

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภาให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ถึงกรณีนี้ว่า ที่ประชุมวุฒิสภาไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องนี้ เพราะเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ และนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาไม่มีอำนาจในการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/89410-isranews-149.html

- Advertisement -