กษ.จองกฐินใช้เงินกู้ 4 แสนล.ให้ อ.ต.ก.แลกสินค้าเกษตรห้องพักรร.-ตั๋วเครื่องบิน1.4หมื่นล.

28

ก.เกษตรฯ จองกฐินใช้เงินกู้ 4 แสนล้าน ให้ อ.ต.ก. ชงโครงการ “ไทยเที่ยวไทย ช่วยไทย” บาร์เตอร์เทรดแลกสินค้าเกษตร ห้องพักโรงแรม 10 ล้านห้อง แจกตั๋วเครื่องบินให้ปชช.เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ รวมวงเงิน 1.4 หมื่นล. ช่วงวันหยุดชดเชย เดือน ก.ค. นี้  

วงเงินกู้จำนวน 4 แสนล้านบาท ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยจากสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด -19  กำลังอยู่ในความสนใจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะทำเรื่องเสนอขออนุมัติงบประมาณจำนวน 14,500 ล้านบาท มาใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ “ไทยเที่ยวไทย ช่วยไทย” ซึ่งจะให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นแม่งานในการนำสินค้าเกษตรแลกห้องพักในโรงแรม 10 ล้านห้อง และตั๋วเครื่องบิน เพื่อแจกให้ประชาชนร่วมเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ในช่วงวันหยุดเดือน ก.ค.2563 นี้

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ว่า เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2563 ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และสายการบินในประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและรับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ “ไทยเที่ยวไทย ช่วยไทย” ที่จะมีการเสนอขอใช้งบประมาณจำนวน 14,500 ล้านบาท จากเงินกู้ของรัฐบาลจำนวน 4 แสนล้านบาท มาใช้ในการดำเนินงาน

โดยจะให้ อ.ต.ก. ดำเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

@ แลกสินค้าเกษตรกับห้องพักในโรงแรม 10 ล้านห้อง 

– อ.ต.ก. จะเช่าห้องพักจำนวน 10 ล้านห้อง จากผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศ รวม 77 จังหวัดทั่วประเทศ แยกเป็น

1. โรงแรมระดับ 2-3 ดาว ราคาห้องพักไม่เกิน 2,000 บาท/ห้อง/วัน  อ.ต.ก. จะจ่ายเงินให้โรงแรม 1,000 บาท / ห้อง / วัน ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินสด 500 บาท และจ่ายเป็นสินค้าเกษตร มูลค่า 500 บาท โดยจำนวนห้องพักที่จะใช้อยู่ที่ 5 ล้านห้อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท

2. โรงแรมระดับ 4-5 ดาว  ราคาห้องพักไม่เกิน 2,000 บาท/ห้อง/วัน อ.ต.ก. จะจ่ายเงินให้โรงแรม 1,500 บาท / ห้อง / วัน ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินสด 750 บาท และจ่ายเป็นสินค้าเกษตร มูลค่า 750 บาท โดยจำนวนห้องพักที่จะใช้ อยู่ที่ 5 ล้านห้อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500 ล้านบาท

สำหรับสินค้าเกษตร ที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนห้องพักของโรงแรม ประกอบไปด้วย ข้าวสาร ผลไม้ ผัก ผลไม้แปรรูป  ที่นอน หมอนยางพารา สินค้า OTOP ของที่ระลึก โดยผู้ประกอบกิจการโรงแรมแต่ละแห่ง สามารถเลือกห้องพักของโรงแรมกับสินค้าเกษตรได้ตามความต้องการสินค้าเกษตรแต่ละชนิดซึ่งมีมูลค่า เท่ากับจำนวนห้องพักที่นำมาแลกเปลี่ยน 

กำหนดวงเงินงบประมาณที่จะใช้ จำนวน 12,500 ล้านบาท  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ก้อนแรก วงเงิน 6,250 ล้านบาท จ่ายให้กับ อ.ต.ก. เพื่อนำไปซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง  และนำสินค้าเกษตรมาชำระค่าห้องพัก จำนวน 10 ล้านห้อง ให้กับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนร้อยละ 50 ของค่าห้องพักที่ต้องชำระเงิน และก้อนสอง วงเงิน 6,250 ล้านบาท นำไปชำระ ค่าห้องพัก จำนวน 10 ล้านห้อง ให้กับโรงแรม จำนวนร้อยละ 50 ของค่าห้องพักที่ต้องชำระเงิน

@ หาตั๋วเครื่องบินถูกแจกให้ประชาชนร่วมเดินทางท่องเที่ยว

– อ.ต.ก. จะร่วมมือกับสายการบินในประเทศทุกสายการบิน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการสนับสนุนและร่วมกันชำระเงินค่าตั๋วโดยสาร ให้กับสายการบินภายในประเทศที่เข่าร่วมโครงการ ดำเนินการดังนี้

1. อ.ต.ก. จ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินให้กับสายการบินที่ประชาชนเข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 50 ของค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน

2. ระยะเวลาที่สามารถใช้สิทธิ์ ภายในเดือนก.ค.2563 โดยมีเงื่อนไขค้างคืนไม่น้อยกว่า 2 คืน/ครั้ง จึงจะสามารถใช้สิทธิ์การร่วมโครงการ

กำหนดวงเงินงบประมาณที่จะใช้กิจกรรมส่วนนี้  จำนวน 2,000  ล้านบาท  เพื่อนำไปชำระ เงินส่วนลดค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินในประเทศทุกสายการบิน จำนวน ร้อยละ 50 ของราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน ให้กับทุกสายการบิน ที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีประชาชนเข้าร่วมใช้บริการตั๋วโดยสารเครื่องบินของสายการบินที่เข้าร่วมโครงการฯ

แหล่งข่าวระบุว่า สำหรับระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการฯ นี้ กำหนดที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเพิ่มวันหยุดยาวในเดือนก.ค.2563 คือ ในวัน ที่ 13 , 20 และ 27 ก.ค. เป็นวันหยุดเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยให้นำวันหยุดช่วงสงกรานต์ จำนวน 3 วัน ที่รัฐบาลประกาศหยุดไว้ก่อนมาชดเชยคืนให้กับประชาชน ซึ่งในเดือน ก.ค.2563 จะมีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน 3 คืน และ 3 วัน 2 คืน คือ 1. วันที่ 4-7 ก.ค.2563 ,2. วันที่ 11 -13 ก.ค.2563 , 3. วันที่ 18 – 20 ก.ค.2563 และ 4. วันที่ 25-28 ก.ค.2563

“ในการประชุมครั้งนี้ มีการเชิญตัวแทนเอกชนธุรกิจโรงแรมและสายการบินในประเทศ 4 สายการบินเข้าร่วมด้วย คือ ไทยไลอ้อนแอร์ แอร์เอเชีย นกแอร์ และ บางกอกแอร์เวย์ส ซึ่งตัวแทนเหล่านี้ ก็รับฟังข้อเสนอโครงการ แต่ยังไม่รับปากตกลงอะไร และเอกชนหลายรายรู้สึกประหลาดใจว่า ทำไมต้องให้ อ.ต.ก. เข้ามาเป็นแม่งานรับผิดชอบดำเนินงานโครงการนี้ ทั้งที่ ภารกิจส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากกว่า”  แหล่งข่าวระบุ 

สำหรับ อ.ต.ก.  เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

Cr. https://www.isranews.org/article/isranews/89396-news01-9.html

- Advertisement -