ข่าวล่าสุดวันนี้ สื่อตะวันตกรายงาน ประสิทธิภาพวัคซีคจีน sinovac สูงมาก ในการใช้จริง

28

ข่าวล่าสุดวันนี้ สื่อตะวันตกรายงาน ประสิทธิภาพวัคซีคจีน sinovac สูงมาก ในการใช้จริง

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-11/china-s-sinovac-shot-found-highly-effective-in-real-world-study

 

 

 

- Advertisement -