264 เสียง เห็นชอบวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.โอนงบปี 63 วงเงิน 8.8 หมื่นล้านบาท

18

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. สภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบในหลักการวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 วงเงิน 8.84 หมื่นล้านบาท ด้วยคะแนนเห็นด้วย 264 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง งดออกเสียง 185 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายซึ่งจะใช้เวลาแปรญัตติทั้งหมด 3 วัน และเริ่มพิจารณาวันแรกในวันที่ 5 มิ.ย. สำหรับ กมธ.ชุดนี้มีทั้งหมด 49 คน เป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี 12 คน สัดส่วนพรรคการเมือง 37 คน แบ่งเป็น พรรคเพื่อไทย 10 คน, พรรคพลังประชารัฐ 9 คน, พรรคภูมิใจไทย 5 คน, พรรคก้าวไกล 4 คน, พรรคประชาธิปัตย์ 4 คน, พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน, พรรคเสรีรวมไทย 1 คน, พรรคประชาชาติ 1 คน, พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน ส่วนพรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคเพื่อชาติ พรรครวมพลังท้องถิ่นไท ให้เสนอรายชื่อ 1 คน

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/89336-isranews-143.html

- Advertisement -