ก.สาธารณสุขฯ ร่วม ก.ท่องเที่ยวฯจับมือ ยกระดับ ความปลอดภัยสุขอนามัย ฉุดการท่องเที่ยว

30

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ททท.จัดทำคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในสถานประกอบการท่องเที่ยวไทย 10 ประเภท สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย พร้อม มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้ผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) แก่ผู้แทนศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

โอกาสนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า หลังการระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลาย และมีการผ่อนปรนให้เปิดกิจการต่าง ๆ ได้มากขึ้น ซึ่งการเปิดให้บริการของกิจการต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาล ที่เอื้อต่อใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) สร้างความมั่นใจของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการกีฬากลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ททท.จึงได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานหลักเกณฑ์ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในสถานประกอบการที่ได้รับการยอมรับ พร้อมคู่มือและแนวทางของกรมอนามัย รวมทั้งจัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้คำแนะนำการป้องกันโรค และมีคณะกรรมการร่วม 2 กระทรวง ช่วยกันจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกิจการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA แบ่งเป็น 10 ประเภท ดังนี้ 1.ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2.โรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม 3.นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4.ยานพาหนะ 5.บริษัทนำเที่ยว 6.สุขภาพและความงาม 7.ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8.กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9.การจัดกิจกรรม การจัดประชุม (MICE) โรงละคร โรงมหรสพ และ10.ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการมีส่วนร่วมตรวจสอบ ผ่านระบบออนไลน์ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำขึ้น รวมทั้งสุ่มตรวจสถานประกอบการโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามมาตรฐานเบื้องต้น กรมควบคุมโรค 3 องค์ประกอบ คือ สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร, การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมาตรฐานที่เป็นรายละเอียดเฉพาะของแต่ละประเภทกิจการ/กิจกรรม

Credit : https://www.mtoday.co.th/54370

- Advertisement -