เปิดทรัพย์สิน 2 อดีตปลัดพ้นเก้าอี้ ‘ประเสริฐ’ศธ. 112 ล.-‘สรนิต’อุดมศึกษาฯ 40 ล.

47

ทรัพย์สิน 2 อดีตปลัดพ้นเก้าอี้ปี 63 ‘ประเสริฐ บุญเรือง’ ก.ศึกษาธิการ 112 ล้าน ขายหุ้นรีสอร์ทเชียงใหม่ ‘ภริยา’ปลูกข้าว-ยูคาฯ-อ้อย-เลี้ยงปลา บนที่ ส.ป.ก. – ‘สรนิต ศิลธรรม’ ก.อุดมศึกษาฯ 40 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย โดยรายชื่อที่น่าสนใจ เช่น นายประเสริฐ บุญเรือง กรณีพ้นตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสรนิต ศิลธรรม กรณีพ้นตำแหน่งปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นต้น

(นายประเสริฐ บุญเรือง, ขอบคุณภาพจาก : https://storage.thaipost.net/)

1.นายประเสริฐ บุญเรือง แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 แจ้งมีทรัพย์สิน 76,823,745 บาท ได้แก่ เงินฝาก 20,831,135 บาท ที่ดิน 29,586,750 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 16.7 ล้านบาท ยานพาหนะ 7,192,260 บาท สิทธิและสัมปทาน 25,200 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 2,488,400 บาท มีหนี้สิน 1,137,482 บาท (เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น)

แจ้งมีรายได้ 1 ปีหลังพ้นตำแหน่งรวม 12,282,190 บาท เป็นเงินเดือน 921,600 บาท เงินประจำตำแหน่ง 245,500 บาท ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 428,800 บาท เงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน 245,500 บาท เงินเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการ 72,000 บาท ค่าเช่าบ้าน 25,200 บาท ดอกเบี้ยเงินฝาก 129,216 บาท ขายหุ้นบริษัท ภูเขางามรีสอร์ท จำกัด 8,085,000 บาท รายได้ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ 1,161,600 บาท เบี้ยประชุม (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 144,000 บาท เบี้ยประชุม (คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย) 264,773 บาท ประกันบริษัท ไทยประกันชีวิตฯ คืนเงินครบสัญญา 505,000 บาท

มีรายจ่ายรวม 1,627,912 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมค่าอุปโภคบริโภค 684,773 บาท ค่าประกันชีวิต 125,525 บาท ค่าผ่อนรถยนต์ 524,034 บาท ค่าผ่อนบ้าน 162,000 บาท ค่าผ่อนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 131,580 บาท

ส่วนนางวิไลวรรณ บุญเรือง คู่สมรส มีทรัพย์สิน 35,686,232 บาท ได้แก่ เงินสด 5 แสนบาท เงินฝาก 9,556,082 บาท เงินลงทุน 5 แสนบาท ที่ดิน 14,543,750 บาท ยานพาหนะ 45,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 40,400 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,691,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้ 1 ปีหลังพ้นตำแหน่ง 8,876,337 บาท เป็นค่าเช่าบ้าน 8,400 บาท ค่าเช่าที่ดินบริษัท กสท.เช่า 42,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝาก 32,937 บาท ขายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 8,000 บาท ขายหุ้นบริษัท ภูเขางามรีสอร์ท จำกัด 8,085,000 บาท ธุรกิจส่วนตัว (ปลูกข้าว ปลูกยูคาลิปตัส ปลูกอ้อย และเลี้ยงปลา) 7 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 576,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมอุปโภคบริโภค 5.4 แสนบาท ค่าอุปการะมารดา 36,000 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 112,509,977 บาท มีหนี้สิน 1,137,482 บาท

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นางวิไลวรรณ แจ้งเงินลงทุนในการปลูกข้าว ปลูกยูคาลิปตัส ปลูกอ้อย เล้ยงปลา ในที่ดินรวม 5 แปลง รวมเนื้อที่ 126-1-61 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินประเภท น.ส.3 ก. 2 แปลง เนื้อที่รวม 92-2-40 ไร่ และที่ดิน ส.ป.ก. 3 แปลง เนื้อที่รวม 33-3-21 ไร่

ทั้งนี้นางวิไลวรรณ แจ้งถือครองที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ข รวม 3 แปลงในพื้นที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รวมมูลค่า 1,650,000 บาท เป็นที่ดินที่ถูกอ้างอิงในการทำการเกษตรข้างต้น
ทรัพย์สินอื่น นางวิไลวรรณ ยังแจ้งถือครองสร้อยคอทองคำรวม 30 เส้น มูลค่ารวม 1,365,000 บาท ที่เหลือเป็นสร้อยข้อมือทองคำ เครื่องเพชร และนาฬิกาต่าง ๆ

ส่วนบริษัท ภูเขางามรีสอร์ท จำกัด ที่นายประเสริฐ และคู่สมรสแจ้งขายหุ้นรวมกันกว่า 16 ล้านบาทเศษนั้น ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2563 พบว่า บริษัทแห่งนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2558 ทุนปัจจุบัน 44 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด ตั้งอยู่ที่ 209 ม.5 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ปรากฏชื่อนายสุทธิ ชนะเค้า และนายรวมฤทธิ์ ชนะเค้า เป็นกรรมการ

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 มีรายได้รวม 976 บาท รายจ่ายรวม 27,552 บาท ขาดทุนสุทธิ 26,576 บาท

สำหรับนายประเสริฐ ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2554-2557 เป็นเลขาธิการสำนักงาน กศน. ปี 2557-2559 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559-2562 เป็นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปี 2562-2563 เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(นายสรนิต ศิลธรรม, ขอบคุณภาพจาก : https://www.gistda.or.th/)

2.นายสรนิต ศิลธรรม แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นตำแหน่งปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 มีทรัพย์สิน 32,346,980 บาท ได้แก่ เงินฝาก 4,234,352 บาท เงินลงทุน 4,476,607 บาท ที่ดิน 3.9 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 12 ล้านบาท ยานพาหนะ 2,824,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,150,860 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,761,160 บาท ไม่มีหนี้สิน

แจ้งมีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง 7,776,000 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 3,792,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 2,016,000 บาท เงินค่าตอบแทนรถ 1,968,000 บาท มีรายจ่ายรวม 4,856,000 บาท เป็นค่าเลี้ยงดูบุตร 104,000 บาท เลี้ยงดูบิดา-มารดา 432,000 บาท ผ่อนชำระหนี้สิน 960,000 บาท ทั่วไป 3,360,000 บาท

ส่วน พญ.สมทรง ศิลธรรม คู่สมรส มีทรัพย์สิน 7,669,807 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,168,531 บาท เงินลงทุน 45,592 บาท ที่ดิน 7.5 แสนบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3,470,476 บาท ยานพาหนะ 1,448,575 บาท สิทธิและสัมปทาน 786,631 บาท มีหนี้สิน 717,385 บาท

แจ้งมีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง 2,880,000 บาท เป็นค่าวิชาชีพแพทย์ 2,880,000 บาท มีรายจ่ายรวม 2,544,000 บาท เป็นค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา 144,000 บาท ผ่อนชำระหนี้สิน 960,000 บาท ทั่วไป 1,440,000 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 40,016,787 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 717,385 บาท

สำหรับนายสรนิต ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2558 ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล ต่อมาปี 2558-2559 เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2559-2562 เป็นปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชื่อเดิม) ต่อมาปี 2562-2563 เป็นปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ขณะที่ พญ.สมทรง คู่สมรส เป็นจักษุแพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews-news/94510-isranewsf-725.html

- Advertisement -