เปิดตัวผู้สอบบัญชี บ.ขายน้ำมันพันล.ปริศนา! แจงเป็นธุรกิจเอเย่นต์-แนะถามคนทำบัญชีดีกว่า

233

เปิดข้อมูล 2 ผู้สอบบัญชี บ.นำโชคออยล์ ฯ ขายน้ำมันพันล.ปริศนา! รายแรกลงชื่อรับรองงบการเงินรอบปี 2560 วันที่ 7 เม.ย.2561 ต่อมาถูกขีดเป็นบริษัทร้าง เจ้าตัวแจงข้อมูลเป็นบริษัททำธุรกิจเอเย่นต์ซื้อมาขายไป มีรายได้พันล้านแต่กำไรไม่ถึง หลักฐานปกติไม่พบข้อพิรุธ แนะให้ถาม สนง.คนทำบัญชีดีกว่า-สรรพากร ยังไม่ได้เรียกตัวไปให้ข้อมูล

กรณีสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 สอบภาษีอากร บริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด ขอให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระงับการจดทะเบียนยกเลิกและระงับการจดทะเบียนชำระบัญชี แต่ทว่าบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนชำระบัญชีไปก่อนหน้าแล้ว

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำข้อมูลมาเสนอไปแล้วว่า

1.ข้อมูลกรรมการ-ผู้ถือหุ้น ในช่วงเวลา 1 ปีเศษที่ดำเนินกิจการ (จดทะเบียนก่อตั้ง 20 เม.ย. 2560 –จดทะเบียนเลิกกิจการ 2 ต.ค.2562)บริษัทฯจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 คน กรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่ในช่วงก่อตั้ง ชื่อ นายประจวบ โคโยธา แจ้ง ภูมิลำเนาใน อ.สุไหงโก-ลก กรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่คนที่สอง ชื่อ นายศิริชัย คำมีแก่น (21 มิ.ย.2561-2 ต.ค.2562) อยู่ใน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

รายนายประจวบ โคโยธา นั้นจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ สุไหงโก-ลก ไม่พบตัว แต่มีข้อมูลว่าไม่ใช่คนในพื้นที่ เป็นลูกจ้างโรงแรมมาขอใช้ทะเบียนบ้านเท่านั้น และปัจจุบันบ้านเลขที่ดังกล่าวไม่มีแล้ว

2. ข้อมูลสำนักงานที่ตั้ง นับแต่ก่อตั้ง-เลิกกิจการ เปลี่ยนสำนักงานที่ตั้ง 2 แห่ง สำนักงานที่ตั้งในช่วงก่อตั้ง ที่ตั้งเลขที่ 16 ซอยเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ต่อมา 28 ส.ค.2562 ย้ายสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 45 ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลกลาง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ (ที่ตั้งล่าสุดก่อนเลิกกิจการ) จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ทั้งสองแห่งเป็นที่พักอาศัย ไม่ใช่สถานีบริการน้ำมัน หรือบ่งชี้ทำธุรกิจค้าขายน้ำมัน

3. ข้อมูลงบการเงิน จากการตรวจสอบพบว่า 4 มิ.ย.2561 บริษัทฯนำส่งงบการเงินรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.-31 ธ.ค.2560) รายได้รวม 1,044,804,014.04 บาท

ไม่มีข้อมูลงบการเงินรอบปี 2561 ในสารบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบการเงิน ณ วันที่ 2 ต.ค.2562 (วันจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ) งวดบัญชีตั้งแต่ 1 ม.ค.2562-วันที่ 2 ต.ค.2562 สินทรัพย์ 991,702 บาท ไม่มีหนี้สิน รายได้จากการขาย 127,803,971.91 บาท ต้นทุนขาย 127,218,803.65 บาท รายได้อื่น 135 บาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 666,760.26 บาท ขาดทุนสุทธิ 87,708.41 บาท

4.ข้อมูลผู้สอบบัญชี งบการเงินรอบปี 2560 ผู้สอบบัญชี ชื่อ นายณัฐธนนท์ นาคะศรีภิรมย์ บริษัท มิเนอร์ว่า คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด แบบนำส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช.3) รับวันที่ 4 มิ.ย.2561 ระบุ รับรองงบการเงิน วันที่ 7 เม.ย.2561 ผู้สอบบัญชีคนที่สอง ชื่อ นางกรองทิพย์ สุทธิกุลสมบัติ เป็นผู้สอบงบฯปี 2562 – ยกเลิกบริษัทเดือน ต.ค.2562 (1 ม.ค.2562-2 ต.ค.2562)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ นายณัฐธนนท์ นาคะศรีภิรมย์ นั้น ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า เคยปรากฎชื่อทำงานอยู่ในมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.)

เมื่อติดต่อไปยังมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) ได้รับแจ้งว่า นายณัฐธนนท์ ลาออกจากการทำงานที่นี่ประมาณ 1 ปีแล้ว และขอให้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ จะแจ้งให้ นายณัฐธนนท์ ติดต่อกลับ

เมื่อถามว่า นายณัฐธนนท์ ทำงานเป็นผู้สอบบัญชีด้วยหรือไม่ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) ตอบว่า ใช่

ต่อมาสำนักข่าวอิศรา ได้รับการติดต่อกลับจากนายณัฐธนนท์ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีปรากฎชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด

นายณัฐธนนท์ ระบุว่า บริษัท นำโชคออยล์ฯ ทำธุรกิจเป็นลักษณะเอเย่นต์ขายน้ำมัน แบบซื้อมาขายไป

เมื่อถามว่า บริษัทฯ แจ้งมีรายได้เป็นหลักพันล้านบาท นายณัฐธนนท์ ตอบว่า “ยอดขายเยอะจริง แต่กำไรไม่เกินหลักล้าน ซึ่งถ้าเป็นพวกทำธุรกิจปั๊มน้ำมัน โรงสี ก็มักจะแจ้งข้อมูลรายได้ประมาณนี้”

เมื่อถามว่า ได้มีการสอบถามข้อมูลเรื่องที่มารายได้ของบริษัทที่มีตัวเลขสูงเป็นพันล้านหรือไม่ นายณัฐธนนท์ ตอบว่า “เคยสอบถามแล้ว ได้รับการยืนยันว่า เป็นรายได้จากการทำธุรกิจซื้อมาขายไป”

เมื่อถามว่า ในการสอบบัญชีได้เห็นข้อมูลสินค้าของบริษัทฯ หรือไม่ นายณัฐธนนท์ ตอบว่า “ได้มีการสอบถามข้อมูลจากสำนักงานที่ทำบัญชีของบริษัทฯ อยู่ และก็ได้รับเอกสารส่งมาให้ดู ก็ไม่พบความผิดปกติอะไร”

เมื่อถามว่า แต่บริษัทปิดมาทำธุรกิจไม่กี่ปี ก็แจ้งเลิกกิจการไป นายณัฐธนนท์ ตอบว่า “เรื่องรายละเอียดอาจจะต้องไปสอบถามข้อมูลจากทางสำนักงานบัญชีคนทำบัญชีของบริษัทเองจะดีกว่า”

เมื่อถามว่า ทำไมถึงได้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ เพียงแค่ปีเดียว นายณัฐธนนท์ ตอบว่า “ทางสำนักงานบัญชีของบริษัท อาจจะสามารถติดต่อผู้สอบบัญชีรายอื่น ที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าก็ได้”

เมื่อถามว่า สรรพากร ได้ออกหมายเรียกไปสอบถามข้อมูลบ้างหรือไม่ นายณัฐธนนท์ ตอบว่า “ยังไม่มีการติดต่ออะไรมา”

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท มิเนอร์ว่า คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ของ นายณัฐธนนท์ นาคะศรีภิรมย์ นั้น จดทะเบียนวันที่ 10 ก.ค. 2556 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 297/108 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผู้ถือหุ้นใหญ่ นายณัฐธนนท์ ดวงลาดนา (คนละนามสกุล กับ นาคะศรีภิรมย์) ที่อยู่เลขที่ 297/108 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 78 หุ้น ไม่มีข้อมูลนำส่งงบการเงินตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงล่าสุด และมีสถานะเป็นบริษัทร้าง นายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/94523-investigative00-14.html

- Advertisement -