เผยโฉมที่ตั้ง บ.ขายน้ำมันพันล้าน! ที่แท้เป็นบ้านพักมาเช่าอยู่-เบี้ยวสรรพากรเรียกสอบภาษี

172

“…บริเวณประตูทางเข้า มีหมายเรียกจากกรมสรรพากรลงวันที่ 16 ธ.ค. ติดอยู่ ระบุว่า นายศิริชัย คำมีแก่น ในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด ไม่ได้ไปพบกับเจ้าพนักงานประเมินภาษีเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.63 ที่ผ่านมา จึงมีการส่งหมายเรียกอีกครั้งเพื่อเตือนให้นายศิริชัยไปพบกับเจ้าพนักงานประเมินภาษีในวันที่ 29 ธ.ค. 63 นี้ …”

ประเด็นตรวจสอบกรณี สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 สอบภาษีอากร บริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ และขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระงับการจดทะเบียนยกเลิกและระงับการจดทะเบียนชำระบัญชี แต่ทว่าบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนชำระบัญชีไปก่อน

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำข้อมูลมาเสนอไปแล้วว่า ในช่วงเวลา 1 ปีเศษที่บริษัทดังกล่าวดำเนินกิจการ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 คน เปลี่ยนสำนักงานที่ตั้ง 2 แห่งและแจ้งงบการเงินรอบปี 2561 มีรายได้กว่า 1,000 ล้านบาท

โดยบริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด จดทะเบียนวันที่ 20 เม.ย. 2560 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ตั้งเลขที่ 16 ซอยเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงแทพฯ มีนายประจวบ โคโยธา (ที่อยู่ตาม บอจ.5 ใน จ.นราธิวาส) เป็นกรรมการก่อตั้งและถือหุ้นใหญ่ 8,000 หุ้น น.ส.สิริพร วัฒนรักษ์ 1,000 หุ้น และ นายธนพ กำปั่นทอง 1,000 หุ้น รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

21 มิ.ย.2561 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ นายประจวบ โคโยธา ออก นายศิริชัย คำมีแก่น เป็นกรรมการแทน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5 ณ วันที่ 18 มิ.ย.2561) มีผู้ถือหุ้น 3 คน นายศิริชัย คำมีแก่น ถือหุ้นใหญ่ 8,000 หุ้น (ที่อยู่ตาม บอจ.5 ในจ.อำนาจเจริญ) น.ส.สิริพร วัฒนรักษ์ และนายประจวบ โคโยธา คนละ 1,000 หุ้น

3 ต.ค.2561 จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็น 25 ข้อ ข้อ (25) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด

28 ส.ค.2562 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 45 ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลกลาง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ (ที่ตั้งล่าสุดก่อนเลิกกิจการ)

2 ต.ค.2562 จดทะเบียนเลิกกิจการ อ้างมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้ง2/2562 วันที่ 26 ก.ย.2562 และ 12 พ.ย.2562 จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชีคือนายศิริชัย คำมีแก่น

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ได้เดินทางไปตรวจสอบข้อมูล บริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด ตามที่อยู่ทั้ง 2 แห่ง คือ ช่วงจดทะเบียนจัดตั้ง เลขที่ 16 ซอยเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงแทพฯ และที่อยู่ล่าสุดก่อนเลิกกิจการ

โดยที่อยู่ เลขที่ 16 ซอยเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงแทพฯ (ช่วงนำส่งงบการเงินรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.-31 ธ.ค.2560) รายได้รวม 1,044,804,014.04 บาท กำไรสุทธิ 200,670.26 บาท สินทรัพย์รวม 2,443,376.87 บาท หนี้สินรวม 1,242,706.61 บาท กำไรสะสม 200,670.26 บาท) นั้น เป็นบ้านชั้นเดียวขนาดใหญ่ หน้าประตูทางเข้าบ้าน ติดป้ายชื่อบริษัท อินฟินิที แอโรสเปซ จำกัด (ดูรูปประกอบ)

จากการสอบถามข้อมูลผู้พักอาศัยในบ้านหลังนี้ เกี่ยวกับข้อมูลบริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด ได้รับแจ้งว่า บริษัท นำโชคออยส์ฯ เคยเช่าบ้านหลังนี้เป็นที่เก็บน้ำมันอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะย้ายออกไปในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา

“เขาก็ย้ายออกไป เท่าที่จำได้เขาน่าจะย้ายไปต่างจังหวัดแล้ว” คนในบ้านระบุ

ต่อมาผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ได้เดินทางไปตรวจสอบข้อมูลที่อยู่แห่งที่สอง ก่อนบริษัท นำโชคออยล์ฯ จะแจ้งเลิกกิจการ คือ เลขที่ 45 ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลกลาง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

เมื่อเดินทางไปถึงพบว่า เป็นตึกแถวขนาด 3 ชั้น แต่ไม่มีใครอยู่ปิดล็อกประตูมิดชิด (ดูรูปประกอบ)

อย่างไรก็ดี บริเวณประตูทางเข้า มีหมายเรียกจากกรมสรรพากรลงวันที่ 16 ธ.ค. ติดอยู่ ระบุว่า นายศิริชัย คำมีแก่น ในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด ไม่ได้ไปพบกับเจ้าพนักงานประเมินภาษีเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.63 ที่ผ่านมา จึงมีการส่งหมายเรียกอีกครั้งเพื่อเตือนให้นายศิริชัยไปพบกับเจ้าพนักงานประเมินภาษีในวันที่ 29 ธ.ค. 63 นี้

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรารายงานเพิ่มเติมว่า จากการสอบถามข้อมูลผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ได้รับแจ้งว่า ที่อยู่แห่งนี้ มีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัย ไม่ได้มีลักษณะเป็นบริษัทแต่อย่างใด

“บ้านหลังนี้จะมีกันอยู่ 2 คน คือ คนพ่อกับคนที่เป็นลูก โดยคนที่เป็นลูกซึ่งอายุประมาณ 40 ปีได้แล้ว เขาจะเป็นผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ แต่เท่าที่จำได้เขาย้ายออกไปประมาณ 1 เดือนก่อนได้แล้ว ก่อนที่เจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากรจะเอาหมายมาติด”

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/94298-Oilnumchoke00.html

- Advertisement -