สรรพากรสอบ แต่แจ้งระงับไม่ทัน! บ.ขายน้ำมันยื่นจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีก่อนแล้ว

897

เปิดข้อมูล สนง.สรรพากรพื้นที่ กทม.2 สอบภาษี บ.ขายน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งหนังสือถึงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ขอให้ระงับจดทะเบียน แต่ไม่ทัน เอกชนแจ้งเลิกกิจการ-เสร็จชำระบัญชีไปก่อนแล้ว

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 สอบภาษีอากร บริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ แต่ขอให้ระงับการจดทะเบียนยกเลิกและระงับการจดทะเบียนชำระบัญชี ไม่ทัน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้ จดทะเบียนชำระบัญชีไปก่อนแล้ว

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2563 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 2 กรมสรรพากร โดย น.ส.ณิชาภา วงศ์กีรติกุล สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ได้ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 2 ได้ทำการตรวจสอบภาษีอากรและเร่งรัดภาษีอากรค้างราย บริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด จดทะเบียนวันที่ 20 เม.ย.2560 ตั้งอยู่เลขที่ 45 ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลกลาง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีกรณีมีการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีนิติบุคคลรายดังกล่าว จนกว่า การตรวจสอบและเร่งรัดภาษีอากรค้างจะแล้วเสร็จ (ดูเอกสาร)

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า อย่างไรก็ตาม หนังสือของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 2 กรมสรรพากร ดังกล่าวส่งถึงกองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย.2562 ซึ่งเป็นช่วงภายหลังจาก บริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2562 และ จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2562 (ดูเอกสาร)

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า บริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด จดทะเบียนวันที่ 20 เม.ย. 2560 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ตั้งเลขที่ 16 ซอยเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงแทพฯ 28 ส.ค.2562 จดทะเบียนย้ายสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 45 ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลกลาง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ที่ตั้งปัจจุบันก่อนเลิกกิจการ

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ได้ติดต่อไปยังสำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อขอสัมภาษณ์ น.ส.ณิชาภา วงศ์กีรติกุล ได้รับแจ้งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ว่า น.ส.ณิชาภา ย้ายไปอยู่ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 5 แล้ว และยังไม่สามารถติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 5 เพื่อขอสัมภาษณ์ น.ส.ณิชาภา ได้

ขณะที่เจ้าหน้าที่ส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 2 ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ ก็เกษียณอายุราชการไปแล้วในช่วงเดือนก.ย.2563 ที่ผ่านมา

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/94245-investigative00-8.html

- Advertisement -