สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563

303

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563 ร.ศ ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี เป็น
นายกสมาคม ฯ สมัยที่ 2

ม.ร.ว.ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เป็นประธานในงานประชุมมหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จัดที่สโมสรกรมประขาสัมพันธ์ และจัดการประชันบทกลอนแข่งขันทางวรรณศิลป์อันเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทางภาษาของชาติ ในระดับประเทศ เพื่อรางวัลโล่ประกาศเกียรติยศทายาทสุนทรภู่ ในระดับมัถยมศึกษา ระดับนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมี อ.สมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล และกรรมการสมาคม ฯ เป็นประธานตัดสิน ให้คำแนะนำวิพากษ์วิจารณ์ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพิธีประกาศยกย่องนักกลอน ผู้มีผลงานดีเด่น ตลอดจนมอบรางวัลผู้มีคุณูประการต่อสมาคมฯ การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ สมาชิกสมาคมฯ ยังคงไว้วางใจ ให้ ร.ศ.ดร.สมเกืยรติ รักษ์มณี ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยเป็นสมัยที่ 2 และงารเบี้ยงสรรค์สมาชิกเพื่อฉลองวันนักกลอนแห่งชาติ ในการนี้ พลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จร่วมงาน ทรงฉายพระรูป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูอาจารย์นักกลอน ที่เข้าร่วมงาน อาทิเช่น อ.สุรี พันธ์เจริญ กวีช้างน้อย อ.ชัยวัฒน์ วินัยกิจ อ.จินตนา กร้ายประยงค์ อ.อภิชาติ ดำดี พลตรีหญิงอุษณี เกษมสันต์ ณ อยุธยา ฯ และแขกรับเชิญเกียรติศ์ นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนัรท์ นายกสมาคมมัคคุเทศน์อาชีพแห่งประเทศไทย นายสุจิน ดีธนารักษ์ นางศิรานุช ดีธนารักษ์ คราฟแบรนด์อคาเดมี่ นางยุวเรศ อำพันธ์พงษ์ อ.ถวิล สุวรรณมณี พลอากาศตรีหญิงปาริชาติ นกน้อย ดร.เผด็จ เย็นวิชัย นายชิบ จิตนิยม นายทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ นาวาอากาศตรีหญิงวีณา วิชพันธ์ อ.มนชัย ทัพชัย ดร.ศรุยา ป้อมดงบัง วิมยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ดร.ฐิติมา บุญประเสริฐ โปรประทาน นรพัลลภ และสมาชิกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

- Advertisement -