เกษตรกรเฮ ประกันรายได้ ชาวสวนยาง ระยะ2 เดินหน้าต่อเริ่ม มิ.ย.นี้ พร้อมจัดเงินกู้รองรับผู้ประกอบการ ยาง

11

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ที่ห้องประชุม ตึกภักดีบดินทร์ ทําเนียบรัฐบาล ว่าที่ประชุมมีความเห็นชอบในหลักการคือ 1.ให้มีการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 คือ ฤดูการผลิตที่จะเริ่มต้น ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ เป็นต้นไป 2. การเห็นชอบวงเงินกู้ที่รัฐบาลจะช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ไม่เกินร้อยละ 3 ตามความเป็นจริงสำหรับผู้ประกอบการไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ในวงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ไม่เกินร้อยละ 3 ไม่เกิน 600 ล้านบาท และ 3.ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจยางแห้ง คือ ยางแผ่น ยางแท่ง เป็นต้น ในวงเงิน 20,000 ล้านบาท เป็นเงินกู้จะช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ2 -3 ตามความเป็นจริงโดยจะใช้เงินชดเชยดอกเบี้ยให้ไม่เกิน 600 ล้านบาท ส่วนน้ำยางข้นไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากยังไม่มีการเสนอเข้ามา แต่ผู้ประกอบการอยากให้รัฐเข้าไปช่วยเช่นเดียวกัน สำหรับธุรกิจทำน้ำยางข้นและถุงมือยาง ซึ่งต้องให้การยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้นำไปหาหรือร่วมกันพิจารณาแล้วก็จะเสนอในการประชุมครั้งต่อๆไปถ้าเห็นร่วมกัน

” ถือว่าอย่างน้อยคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติที่นายกฯเป็นประธานก็เห็นชอบในหลักการแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องภาพรวมของการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางนั้น ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาต่อไป ” นายจุรินทร์ กล่าว

- Advertisement -