ทช.สร้าง ถ.เข้าท่าเรือคลองใหญ่ รับค้าชายแดน

28

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายเข้าท่าเรือคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) และการขนส่งทางน้ำ โดยมีแผนที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณพื้นที่ SEZ ในการส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและส่งเสริมการขนส่งในประเทศ สำหรับในพื้นที่จังหวัดตราด ที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำและชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้มีท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานมีความสะดวกปลอดภัย ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งของประเทศ ซึ่งปัจจุบันท่าเรือดังกล่าวอยู่ในความดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์และให้ระบบการขนส่งของท่าเทียบเรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายเข้าท่าเรือคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ระยะทาง 0.309 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 กม.ที่ 472 (กม.ที่ 0+000) ถึง ท่าเรือคลองใหญ่ (กม.ที่ 0+309) ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.25 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลางถนน ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 86 ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและเครื่องหมายจราจร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2563 นี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 29.850 ล้านบาท

- Advertisement -