อว.ส่งทีมสอบ มรภ.สารคาม ตั้งกก.ประเมินผลงานวิชาการเก๊-พบเอกสารสำคัญถูกลบทิ้ง

293

อว.ส่งคณะทำงานสอบสวนหาข้อเท็จจริง มรภ.สารคาม ตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเก๊ หลัง ‘อิศรา’ นำเสนอข่าว ขณะที่ประธานอนุฯสอบสวนที่ถูกแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย เรียกสอบผู้เกี่ยวข้องแล้ว 5 คน เผยพบเอกสารสำคัญถูกลบออกจากระบบ จนไม่สามารถเคลียร์บัญชีค่าใช้จ่ายได้

ประเด็นติดตามการปลอมแปลงลายเซ็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรภ.มหาสารคาม) สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ได้นำเสนอข้อมูลไปก่อนหน้านี้โดยพบเอกสารสำคัญที่ระบุว่า มีนักวิชาการอย่างน้อย 3 คน ถูกแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดยไม่รู้ตัว และถูกลปอมลายเซ็นเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าอ่านงานวิชาการ ค่าน้ำมันรถยนต์ ฯลฯ

ก่อนหน้านี้ ศาสตรเมธี ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอิศราด้วยว่า เมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ มรภ.มหาสารคาม โดยเลือกตนเป็นประธานคณะทำงานชุดดังกล่าว เบื้องต้นพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่เคยได้อ่านงานวิชาการจริง แต่กลับปรากฎชื่อในเอกสารหลายฉบับ ทำให้ต้องมีการตรวจสอบการได้มาซึ่งตำแหน่งวิชาการ ทั้งนี้เชื่อว่าจะมีการทุจริต จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาตรวจสอบในที่สุด

ศาสตรเมธี ดร.สุทธิพงศ์ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา ถึงความคืบหน้าล่าสุดในการตรวจสอบกระบวนการดังกล่าว ว่า ในช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ประชุมกันกว่า 38 ครั้ง เรียกบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแล้ว 5 คน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการยังติดปัญหาเรื่องการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด เนื่องจากได้ทำเรื่องร้องขอไปทางมหาวิทยาลัยเพื่อขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดมาให้ตรวจสอบแล้ว แต่มหาวิทยาลัยกลับเพิกเฉยเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเอกสารสำคัญที่ใช้ในการประเมินผลงานและการเบิกจ่ายที่คาดว่าน่าจะมีปัญหา พบว่า มีการนำเอกสารสำคัญบางฉบับออกจากระบบ ทั้งที่มีการนำเข้าสู่ระบบไปก่อนหน้านี้ ทำให้ไม่สามารถเคลียร์บัญชีค่าใช้จ่ายได้

ศาสตรเมธี ดร.สุทธิพงศ์ กล่าวด้วยว่า ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จะกระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และการยอมรับในตำแหน่งวิชาการ ตลอดจนการทุจริตงบประมาณมหาศาล ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และทราบว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการจาก อว. เพื่อลงมาตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้ว

“กรณีนี้หากพบว่ามีความบกพร่องในการเข้าสู่ตำแหน่งทางการวิชาการ หากพิสูจน์ได้ว่ามีการทุจริต มีการประเมินผลงานอันเป็นเท็จ ผู้กระทำความผิดจะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง และถูกลงโทษทางวินัย รวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้อีกด้วย” ศาสตรเมธี ดร.สุทธิพงศ์ กล่าว

(ที่มาภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/94012-isranews-40.html?__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%22%3A%22d5896b092bc312536d89c19332c3ff69445c207e%22%7D

- Advertisement -