อัด 6.5 พันล้านสร้างถนน 4 โครงข่ายหนุนขนส่ง“อีอีซี”

4

ทช.ลุยพัฒนา4 โครงข่ายถนน 6.5 พันล้านหนุนขนส่งอีอีซี สิ้นปีนี้เปิดใช้ ฉช.3001 แยกเส้น 314 – ลาดกระบัง 4 ช่องจราจร

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่าโครงการเพิ่มศักยภาพทางถนนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 4 โครงการ งบลงทุนรวมประมาณ 6,593 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยแล้วเสร็จ เปิดให้บริการภายในปี 2563 ประกอบด้วย โครงการถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314 – ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา, กรุงเทพมหานคร

โดยได้ปรับปรุงถนนเดิมจาก 2 ช่องจราจร ให้เป็น 4 ช่องจราจรพร้อมไหล่ทาง (บริเวณนอกเขตชุมชน) ขนาด 6 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า (บริเวณในเขตชุมชน) และก่อสร้างสะพานรวม 10 แห่ง รวมระยะทาง 20.329 กิโลเมตร (กม.) ปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่า 76% โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างผิวจราจรและโครงสร้างสะพานส่วนบน งบ 3,712.8090 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณปลายปี 2563 นี้

โครงการทางหลวงชนบทสายแยก ทล.7 – ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 10.570 กม. เป็นการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่ ข้ามจุดตัดทางแยก 3 แห่ง ข้ามทางรถไฟ 1 แห่ง (รวมก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่จำนวน 4 แห่ง) งบ 1,499 ล้านบาท

คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 โดยงานก่อสร้างแบ่งออกเป็น 4 ตอน ปัจจุบันงานโยธาตอนที่ 1 ระยะทาง 2.770 กม. คืบหน้าไปแล้วกว่า 96% ส่วนตอนที่ 2 ระยะทาง 2.200 กม.ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ตอนที่ 3 ระยะทาง 2.700 กม.คืบหน้า 74% และตอนที่ 4 ระยะทาง 2.900 กม.คืบหน้า 68%

- Advertisement -