หม่อมเต่า เร่งรัดประกันสังคมจ่ายเงินว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจังหวัดชลบุรี

20

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า มรว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.รง. มีบัญชาให้เร่งรัดการจ่ายเงินว่างงานให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยเฉพาะในจังหวัดที่ประกอบไปด้วยภาคธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตนจึงได้ลงปฏิบัติราชการพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเร่งรัดการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีสถานประกอบการ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจภาคบริการ การท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนต้องปิดกิจการชั่วคราวอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย จากสถานการณ์โควิด-19

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อสื่อมวลชนว่า ตนลงพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี รวมทั้ง สาขาศรีราชา มีนายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งหารือ สถานการณ์ในพื้นที่ว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็น ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งบางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และได้หารือถึงแนวทางการอำนวยการให้บริการแก่ผู้ประกันตน พร้อมกันนั้นได้พบกลุ่มผู้นำภาคธุรกิจและแรงงานที่มาขอบคุณถึงการออก “กฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563” เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ออกมาช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างได้มากและยังขอหารือแนวทางที่ต้องดำเนินการกรณีประสงค์จะขอรับเงินว่างงานจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว

สำหรับสถานการณ์ การจ่ายเงินว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยโควิด -19 ของประกันสังคมจังหวัดชลบุรีและสาขาศรีราชา ตนได้ส่งทีมเฉพาะกิจพิเศษจากส่วนกลางลงพื้นที่ร่วมให้บริการ และได้สั่งการจังหวัดเล็กช่วยจังหวัดใหญ่ร่วมมือกันบันทึกข้อมูลวินิจฉัยสิทธิ ตนได้รับรายงานจาก เรืออากาศเอกหญิง ศุภพร อยู่วัฒนา ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ว่า ปริมาณงานที่เข้ามาในจังหวัดทั้งสิ้น ประมาณ 92,216 ราย ได้เร่งวินิจฉัยจ่ายสิทธิประโยชน์ไปแล้วคงค้างเพียง 8,402 ราย อย่างไรก็ตามขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีสามารถบริหารจัดการได้ และยินดีให้บริการแก่ผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ ดังนั้น ตนขอให้ผู้ประกันตนในจังหวัดชลบุรีมั่นใจได้ว่า สำนักงานประกันสังคมสามารถให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ ทุกท่านได้อย่างครบถ้วนตามสิทธิอย่างแน่นอน

- Advertisement -