‘การบินไทย’ อนุมัติพนง.เข้าโครงการเออร์ลี่ฯ 4,820 คน-สะพัด 3 ‘EVP สรรหา’ ลาออกแล้ว

400

‘การบินไทย’ ประกาศรายชื่อพนักงานเข้าโครงการร่วมใจเสียสละฯ 4,820 คน มีผล 1 ธ.ค.63 จ่ายเงินชดเชยงวดแรก มิ.ย.64 ‘ชาญศิลป์’ ขอบคุณผู้เสียสละ วงในสะพัด 3 ‘EVP สรรหา’ ลาออกแล้ว

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศรายชื่อพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร พ.ศ.2563 (MSP) รวมทั้งสิ้น 4,820 คน จากพนักงานที่มีทั้งหมด 19,372 คน แบ่งเป็นเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan A (MSP A) 1,862 คน ,โครงการลาระยะยาว (LW20) 2,620 คน และเข้าร่วมทั้ง 2 โครงการ (LW20 & MSP A) 338 คน

“ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้เสียสละเข้าโครงการฯ LW20, MSP A และ LW20 & MSP A ผมขอขอบคุณ และขอเรียนว่าบริษัทฯ รับทราบถึงความเสียสละของท่านในครั้งนี้ จึงใคร่ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้” นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุตอนหนึ่งในประกาศฯ

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท การบินไทย ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ เช่น นายโอม พลาณิชย์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการ MSP A ,นายพีรศักดิ์ นพอนันต์ชัย ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนการบิน เข้าร่วมโครงการ MSP A นายรณชัย วงศ์ชะอุ่ม ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน (DV) เข้าร่วมโครงการ MSP A

และนายเทพไมตรี มนตรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (DY-TM) เข้าร่วมโครงการ MSP A เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การประกาศรายชื่อพนักงานที่เข้าร่วมโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กรฯ ครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีรายชื่อของรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) ที่มาจากการสรรหาทั้ง 3 ราย ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯด้วย เนื่องจากผู้บริหารทั้ง 3 ราย เป็นผู้บริหารแบบสัญญาจ้าง มีระยะเวลาสัญญาจ้าง 4 ปี ไม่ใช่พนักงานทั่วไป

สำหรับ EVP สรรหาทั้ง 3 ราย ได้แก่ นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (DN) นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล ปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อการฟื้นฟูกิจการ (สายทรัพยากรบุคคล) และนายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี ปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อการฟื้นฟูกิจการ (การแยกบัญชีการเงินของหน่วยธุรกิจ)

แหล่งข่าวจากบริษัท การบินไทย กล่าวกับสำนักข่าวอิศราว่า ได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า EVP สรรหา 3 ราย คือ นายวิวัฒน์ นางสุวิมล และณัฐพงศ์ ได้ลาออกจากบริษัทแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป ส่วนจะเป็นการลาออกเอง ซึ่งตามสัญญาจ้างกำหนดว่าจะไม่ได้รับเงินชดเชย หรือเป็นการลาออกที่มีเงื่อนไขการชดเชยนั้น ไม่มีการประกาศเป็นการทั่วไป และเป็นเรื่องภายในระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ EVP สัญญาจ้างทั้ง 3 ราย

แหล่งข่าวยังกล่าวด้วยว่า การจ่ายชดเชยให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ MSP A จำนวน 1,862 คน นั้น จะเริ่มจ่ายเงินชดเชยงวดแรกในเดือนมิ.ย.2564 ซึ่งประกอบด้วย เงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วันหรือ 13 เดือน เงินค่าตกใจ 1 เดือน และเงินชดเชยกรณีมีวันพักร้อนที่ไม่ได้ใช้ โดยเงินดังกล่าวจะทยอยแบ่งจ่าย 12 งวด ขณะที่พนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ จะได้รับเงินบำเหน็จครั้งเดียวในเดือนม.ค.2564

ส่วนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ LW20 นั้น จะได้รับเงินรายเดือนในอัตรา 20% ของเงินเดือนสุดท้ายตลอดระยะเวลาลา และมีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ MSP B ซึ่งจะเปิดรับสมัครประมาณเดือนมี.ค.2564 หากได้รับอนุมัติ ให้การลาออกมีผลวันที่ 1 พ.ค.2564 ซึ่งพนักงานจะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน ได้เงินค่าตกใจ 4 เดือน และได้เงินชดเชยกรณีที่มีวันพักร้อนที่ไม่ได้ใช้ โดยแบ่งจ่าย 12 งวด ส่วนผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจะได้รับเงินบำเหน็จครั้งเดียวในเดือนม.ค.2564

แหล่งข่าวระบุว่า สำหรับเงินชดเชยให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการร่วมใจเสียสละฯ ซึ่งเริ่มจ่ายงวดแรกเดือนมิ.ย.2564 นั้น จะมาจากเงินกู้ โดยบริษัทฯจะต้องขอให้ศาลล้มละลายอนุมัติการกู้ยืม หลังจากแผนฟื้นฟูกิจการฯได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้และศาลฯแล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนการจ่ายเงินบำเหน็จให้พนักงานที่มีสิทธินั้น บริษัทฯอยู่ระหว่างพิจารณาว่าทำอย่างไร เพราะเงินบำเหน็จของพนักงานที่บริษัทฯฝากกับไว้กับธนาคารต่างๆ ถูกธนาคารอายัดไว้บางส่วน

สำนักข่าวอิศราเพิ่มเติมรายงานว่า ระหว่างวันที่ 19-28 ต.ค.ที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย เปิดให้พนักงานสมัครเข้าร่วมโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร (MSP) โดยมีพนักงานสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4,977 คน อย่างไรก็ตาม หน่วยธุรกิจบริการการบิน (D1) มีผู้สมัครเพียง 1,184 ราย จากพนักงานในหน่วยที่มี 6,328 ราย และสายปฏิบัติการ (DO) ผู้สมัครเพียง 2,423 ราย จากพนักงานในหน่วยที่มี 7,460 ราย

นายนเรศ ผึ้งแย้ม ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ (สร.กบท.สพ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ตัวแทนสหภาพฯ 30 คนเข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. โดยขอให้นายกฯและเลขาธิการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้ที่ประชุมฯพิจารณาแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯที่ขัดกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

ทั้งนี้ ปัจจุบันข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทยฯ กำหนดว่า หากพนักงานลาออกกองทุนฯ โดยที่ไม่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินสมทบในส่วนของนายจ้างเลย ไม่ว่าเป็นสมาชิกกองทุนมากี่ปีก็ตาม ทั้งๆที่กฎหมายระบุว่า หากเป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และสมาชิกลาออก จะได้รับเงินสมทบในส่วนนายจากในสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินสมทบจากนายจ้างทั้งจำนวน

“พนักงานการบินไทยถูกลดเงินเดือน โอทีและเบี้ยเลี้ยงก็ไม่มี จึงมีพนักงานบางส่วนต้องการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เพื่อนำเงินตรงนี้ไปใช้ในการดำรงชีพก่อน โดยเฉพาะหลังวันที่ มี.ค.2564 จะสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันการชำระหนี้ที่มีกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัดแล้ว ซึ่งเดิมให้จ่ายหนี้สัญญาละ 500 บาท ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรม พนักงานจึงอยากให้เงินสมทบในส่วนของนายจ้าง เพราะเป็นสิทธิที่เขาควรได้รับตามกฎหมาย แต่ข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปล็อกเอาไว้” นายนเรศกล่าว

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews-news/93893-TG-THAI-Rehabilitation-LW20-MSP.html

- Advertisement -