ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย เยียวยา 5 พัน โอนเงินให้เสร็จสัปดาห์หน้า

70

ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย เยียวยา 5,000 บาท คลังโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ 11 ล้านราย ใน 8 พ.ค.นี้ ส่วนที่เหลือ 1.8 ล้านราย จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท “เราไม่ทิ้งกัน” โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12,800,000 ราย แบ่งเป็น

กลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองรอบแรกจำนวน 4,400,000 ราย

กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์จำนวน 5,000,000 ราย

กลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิและผ่านเกณฑ์จำนวน 3,300,000 ราย

โดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน 11,000,000 ราย ภายในวันที่ 8 พ.ค.นี้ ส่วนที่เหลือประมาณ 1,800,000 ราย จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า

ซึ่งการเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนพบว่ามี 2 กลุ่มหลักที่มีปัญหา คือ กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง และกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ โดยสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน .com กดปุ่มสีเหลือง “เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน”

สำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมจำนวนประมาณ 6,500,000 ราย โดยในจำนวนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม อีกประมาณ 6 แสนราย ขอให้เข้ามากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะล่าสุดด้วยตนเองได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน .com ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด เพราะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน โดยหน้าจอจะแสดงผลเป็นสถานะต่าง ๆ เช่น “ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด”

หากพบข้อความว่า “อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์” โปรดรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิซึ่งจะเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว

หากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง จะพบข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ์” พร้อมระบุเหตุผล ซึ่งหากไม่เห็นด้วยสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ โดยกระทรวงการคลังจะปิดรับยื่นทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 10 พ.ค. 63 เวลา 24.00 น.

- Advertisement -