‘บิ๊กการบินไทย’ แห่ร่วมใจจากองค์กร-‘ชาญศิลป์’ เซ็นตั้ง ‘ชวาล’ คุมเปลี่ยนผ่าน

278

‘บินไทย’ อนุมัติ ‘วิวัฒน์-โอม-จิราวุฒิ-กัปตันพีรศักดิ์’ เข้าโครงการร่วมใจจากองค์กร มีผล 1 ธ.ค.นี้ ขณะที่ ‘สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย’ ตั้งศูนย์เคลียร์หนี้สินพนักงาน ด้าน ‘ชาญศิลป์’ ให้ ‘ชวาล รัตนวราหะ’ เป็นรักษาการ CTO ดูแลการเปลี่ยนผ่าน พร้อมอนุมัติทีมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ เพิ่มช่องทางหารายได้เข้าบริษัท ‘พงศ์อุมา ดิษยะศริน’ นั่งที่ปรึกษาฯ

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อนุมัติให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP) และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป โดยมีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่น นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (DN) ,นายโอม พลาณิชย์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ,นายจิราวุฒิ วินัยพานิช ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายพีรศักดิ์ นพอนันต์ชัย ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนการบิน ,นายรณชัย วงศ์ชะอุ่ม ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน (DV) นายเทพไมตรี มนตรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (DY-TM) และรักษาการผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (Acting D6) เป็นต้น

ขณะเดียวกัน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือสมาชิกที่เข้าโครงการ MSP A และ LW 20 โดยศูนย์ฯดังกล่าวได้เปิดให้คำปรึกษา และช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกันที่เข้าร่วมโครงการ MSP A&LW โดยเฉพาะการจัดการเคลียร์หนี้สินของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ แต่ยังมีหนี้สินคงค้างกับสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อฐานะของสหกรณ์ และผู้ค้ำประกันที่ยังอยู่กับบริษัทฯ

ด้านสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ (สร.กบท.สพ.) เตรียมเข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม และเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 30 พ.ย.2563 เพื่อขอให้นายกฯและสำนักงานคณะกรรมการกกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย( ก.ล.ต. )พิจารณาและมีคำสั่งให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้ที่ประชุมฯพิจารณาแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯที่ขัดกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ตามที่สมาชิกได้ลงชื่อร้องขอไว้

สำนักข่าวอิศรารายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายชวาล รัตนวราหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและพัฒนาการบิน (OE-B) ระดับ 9 และปัจจุบันเป็นรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและพัฒนาการบิน (รักษาการ OE) ระดับ 10 ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการ Chief of Transformation Office (รักษาการ CTO) ระดับผู้อำนวยการใหญ่ ระดับ 11 สังกัดกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) อีกตำแหน่ง โดยให้รักษาการไปจนกว่าคณะทำงานจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการจะปรับปรุงโครงสร้างบริษัทฯแล้วเสร็จ

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2563 นายชาญศิลป์ ลงนามประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อสรรหาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Chief of Transformation Office (CTO) ระดับผู้อำนวยการใหญ่ (VP) สังกัดกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 ต.ค.2563 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 26 ต.ค.2563 ส่วนคุณสมบัติทั่วไป เช่น ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบันหรืออยู่ในระดับเงินเดือนเดิมมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน เป็นต้น

สำหรับนายชวาล เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและพัฒนาการบิน (รักษาการ DE) ระดับ 10 เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563 และผ่านการสรรหาคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการ Chief of Transformation Office (รักษาการ CTO) ระดับผู้อำนวยการใหญ่ ระดับ 11 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2563 หรือใช้เวลาเลื่อนตำแหน่งจากรักษาการระดับ 10 เป็นรักษาการะดับ 11 เพียง 40 วัน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา นายชาญศิลป์ ยังลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้หรือหมดอายุการใช้งาน ทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยเฉพาะวัสดุเหลือใช้หรือหมดอายุการใช้งาน เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสร้างรายได้ และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของบริษัทฯ

สำหรับคณะทำงานชุดนี้ มีนางไอลดา หิรัณยเลขา ผู้จัดการกอง สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง (DT-IH) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ส่วนที่ปรึกษาคณะทำงาน เช่น รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (DN) และผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันนางพงศ์อุมา ดิษยะศริน รักษาการในตำแหน่งนี้ เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา THAI shop เปิดตัวกระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่ ‘Re-Life Collection’ โดยนำ Life Vest และ Slide Raft บนเครื่องบิน ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาจะถูกทำลายทิ้งให้กลายเป็นขยะ นำมาผลิตเป็นกระเป๋าทั้งหมด 6 แบบ อาทิ แบบ Life CONTAINER, Life CARRIER, Life SAVER, Life ORGANIZER, Life ROAMER, Life TREKKER ราคาเริ่มต้น 390 บาท โดยเปิดจองผ่านเว็บไซต์ thaishop.thaiairways.com

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews-news/93820-THAI-MSP-LW20-EVP-VP.html

- Advertisement -