เปิด‘แบบ สสช.1-งบการเงิน’ ข้อแตกต่าง บ.ทาโร่ทาเลนท์‘ภาดาท์’ VS วี-ลัค มีเดีย ‘ธนาธร’

168

พลิกเอกสารครบชุด ดูชัดๆ บริคณห์ฯ วัตถุประสงค์ -ส.บช.3 – แบบ สสช.1- งบการเงิน บ.ทาโร่ทาเลนท์ ‘ภาดาท์ วรกานนท์’ VS บ.วี-ลัค มีเดีย ‘ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ’ ข้อเท็จจริง ‘เหมือน-แตกต่าง’ ข้อไหนบ้าง ก่อน หน.อนาคตใหม่ติดใจบรรทัดฐานคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ

มีข้อสงสัยในบรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ปัจจุบันเป็นประธานคณะก้าวหน้า คดีถือครองหุ้นสื่อ ระหว่าง กรณี น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม. เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ ถือครองหุ้นบริษัท ทาโร่ทาเลนท์ จำกัด กับ กรณี นายธนาธร ถือครองหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด โดยอ้างว่า มีข้อเท็จจริงที่เหมือนกัน ไฉน!ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ‘ไม่ผิด’ แต่ คดีนายธนาธร กลับวินิจฉัยว่า ‘ผิด’

ข้อสงสัยนี้เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 20 พ.ย. 2562 ที่ นายธนาธร เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญากับนายธนาธร กรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 151 เนื่องจากถือครองหุ้นสื่อบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้นายธนาธร พ้นสภาพความเป็น ส.ส. โดยออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

“ผมมีพยานหลักฐานชี้แจงชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับกรณีของ น.ส.ภาดาท์ (วรกานนท์ ส.ส.กทม. เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ) ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีถือครองหุ้นบริษัท ทาโร่ทาเลนท์ จำกัด ประกอบกิจการการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ซึ่ง น.ส.ภาดา แจ้งว่าได้ปิดกิจการบริษัทไปแล้ว เช่นเดียวกับบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ที่ปิดกิจการไปแล้วเช่นกัน”

“นอกจากนี้บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ยังไม่มีรายได้ช่วงก่อนสมัครรับเลือกตั้ง เช่นเดียวกับบริษัทของ น.ส.ภาดาท์ นี่คือมาตรฐานที่นำมาเปรียบเทียบกัน ถ้าหากใช้มาตรฐานนี้ ผมจะไม่ถูกตัดสินว่าผิด ขอให้ทุกฝ่ายลองเปิดใจ พิจารณาข้อเท็จจริง ยืนยันว่ามีพยานหลักฐานเอกสารชี้แจงครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ส่วนกรณีกล่าวหาเรื่องการเดินทางนั้น ผมมีคลิปวีดีโอตอนหาเสียง และพยานหลักฐานมาหักล้างอยู่เช่นกัน”คำกล่าวของนายธนาธร

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2563 สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำคำวินิจฉัยของทั้งสองคดีมารายงานแล้ว

ล่าสุดสำนักข่าวอิศราพาไปดูข้อมูลการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ รายได้ การจดทะเบียนเลิกกิจการ บริษัท ทาโร่ทาเลนท์ จำกัด กับ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด

ข้อมูลการจดทะเบียน

บริษัท ทาโร่ทาเลนท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2560 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 99/12 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 24 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผู้ถือหุ้น 9 ราย บริษัท ว้าว แคปปิตอล ถือหุ้นใหญ่ 3,000 หุ้น น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ถือครอง 1,500 หุ้น จากทั้งหมด 10,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ และนางวรินดา เธียรอัจฉริยะ เป็นกรรมการ

ข้อมูลวัตถุประสงค์ของบริษัท

ตามที่ปรากฎในบริคณห์สนธิในการจัดตั้งบริษัท

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ 28 ข้อ (แบบ ว.)

ข้อ ( 23) ผลิต และให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการบันเทิงและอื่นๆ ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวทุกชนิด

(25) ประกอบกิจการการบริการ และรับทําโฆษณา โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แผ่นป้าย ระบบอินเตอร์เน็ท ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบผ่านดาวเทียม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการบริการโฆษณา ตามสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

(26) ประกอบกิจการ ขาย และให้บริการเช่า เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติระบบคอมพิวเตอร์
เครื่องชุมสายโทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทรภาพ โทรสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(28) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ พิมพ์หรือรับจ้างพิมพ์ ออกหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทุกภาษา (ดูเอกสาร)

วัตถุประสงค์ตามที่ระบุใน แบบ สสช.1

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (แบบ สสช.1) ระบุ กิจกรรม 2 ข้อ

1.ประกอบกิจการการบริการ และรับทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การโฆษณาตามสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

2.ประกอบกิจการจัดฝึกอบรม (ดูเอกสาร)

วัตถุประสงค์ตามที่ระบุในแบบนำส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช.3)

งบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2560 นำส่งนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2561 ประเภทธุรกิจ ระบุ 1 ข้อ 1.ผลิต และให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบันเทิงและอื่นๆ (ดูเอกสาร)

งบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2561 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง 1/2562 เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2562 นำส่งนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2562 ประเภทธุรกิจ ระบุ 1 ข้อ 1.กิจกรรมการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล (ดูเอกสาร)

วัตถุประสงค์ตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (รอบปี 2560-2561)

ระบุ บริษัทฯ ประกอบกิจการ บริการ และรับทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ดูเอกสาร)

รายได้

งบการเงินระบุ

ปี 2560 มีรายงานได้รวม 1,472,163.05 บาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 1,471,990.19 บาท และ รายได้อื่น 172.86 บาท

ปี 2561 มีรายได้รวม 1,378.2 บาท (รายได้อื่น) (ดูเอกสาร)

การจดทะเบียนเลิกกิจการ

จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2562 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2562 (ดูเอกสาร)

ขณะที่ข้อมูล บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด

บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด เดิมชื่อ บริษัท โซลิดมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 10 ม.ค. 2551 ทุนล่าสุด 45 ล้านบาท ที่ตั้งอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 หมู่ที่ 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้น 8 คน นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นใหญ่ 3,375,000 หุ้น จากทั้งหมด 4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 21 มี.ค.2562 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือ 675,000 หุ้น แต่อ้างว่าโอนให้นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาตั้งแต่ 8 ม.ค. 2562

ข้อมูลวัตถุประสงค์ (แบบ ว.)

แจ้งวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.) 31 ข้อ แบ่งเป็นวัตถุที่ประสงค์ทั่วไป 6 ข้อ (ข้อ 1-ข้อ 6) วัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ 25 ข้อ (ข้อ 7-ข้อ 31)

ข้อ (23) ประกอบกิจการออกหนังสือพิมพ์ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย

ข้อ (25) ประกอบกิจการโฆษณาด้วยสื่อการโฆษณาทุกอย่าง เช่น โฆษณาในหนังสือพิมพ์ แผ่นป้ายโฆษณา สิ่งพิมพ์ ใบปลิว กระจายเสียงผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ โทรเลข เคเบิลทีวี โทรสาร การสื่อสารด้วยระบบดาวเทียม และสื่ออื่นใด

แบบ สสช.1 หรือ แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เมื่อวันที่ 10 ม.ค.25551 หมวดกิจกรรม ระบุ การขายส่ง การขายปลีก และอื่นๆ

ระบุสินค้า/บริการที่ประกอบการ 1 ข้อ

1.ประกอบกิจการออกหนังสือพิมพ์ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย

แบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3)

28 พ.ค.2562 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2561 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2562 ระบุประเภทธุรกิจ 1.รายได้จากการให้บริการโฆษณา (ดูเอกสาร)

ข้อมูลงบการเงิน

28 พ.ค.2562 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2561 รายได้รวม 13,292,077.87 บาท แบ่งเป็น รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 13,058,654.38 บาท รายได้ค่าก่อสร้าง 233,423.49 บาท

ปี 2560 รายได้จากการขายและบริการ 18,536,225.33 บาท รายได้อื่น 290,175.73 บาท รายได้รวม 18,826,401.06 บาท

(ดูเอกสาร)

รอบปี 2559 รายได้รวม 39,015,354.90 บาท แบ่งเป็นรายได้จากกการขายและบริการ 38,456,452.26 บาท รายได้อื่น 558,902.64 บาท ขาดทุนสิทธิ 4,422,614.50 บาท

รอบปี 2558 รายได้ 47,351,181.35 บาท รายได้จากการขายและให้บริการ 46,823,856.57 บาท รายได้อื่น 527,324.78 กำไรสุทธิ 1,587,313.39 บาท

รอบปี 2557 รายได้รวม 58,472,229.09 บาท รายได้จากการขายและให้บริการ 55,682,482.64 บาท รายได้อื่น 2,789,746.45 บาท ขาดทุนสุทธิ 2,067,731.54 บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560

ข้อ 1 ข้อมูลทั่วไป ระบุ “ประกอบธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม”

ข้อ 3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ “ข้อ 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย บริษัทบันทึกการรับรู้รายได้จากการขายนิตยสารเมื่อผู้รับฝากขาย ขายนิตยสารได้แล้ว บริษัทบันทึกรับรู้รายได้ค่าโฆษณา ค่าสมาชิก รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง” (ดูเอกสาร)

ข้อมูลการจดทะเบียนเลิกกิจการ

จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2562 ตามเอกสารรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2562

(ดูเอกสาร)

จากข้อมูลเห็นได้ว่า

1.วัตถุประสงค์ตามบริคณห์สนธิ (แบบ ว.) บริษัท ทาโร่ทาเลนท์ จำกัด และ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด มีจุดเหมือนกัน แจ้ง ประกอบกิจการออกหนังสือพิมพ์ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย เหมือนกัน (บริษัท ทาโร่ทาเลนท์ จำกัด ข้อ 28 ,บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ข้อ 23)

2.จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วทั้งคู่ แต่เป็นการเลิกกิจการภายหลังจากถูกร้องเรียนตรวจสอบ (บริษัท ทาโร่ทาเลนท์ จำกัด เลิกวันที่ 18 มิ.ย.2562, บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด เลิก 14 มิ.ย.2562)

3. งบการเงิน ก่อนเลิกกิจการปี 2560 มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการเหมือนกัน บริษัท ทาโร่ทาเลนท์ จำกัดปี 2560 รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 1,471,990.19 บาท , บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด รายได้จากการขายและบริการ 18,536,225.33 บาท)

จุดแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือ

1. วัตถุประสงค์ ตาม แบบ สสช.1

บริษัท ทาโร่ทาเลนท์ จำกัด มี 2 ข้อ 1.ประกอบกิจการการบริการ และรับทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การโฆษณาตามสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 2.ประกอบกิจการจัดฝึกอบรม

ขณะที่ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด 1 ข้อ 1.ประกอบกิจการออกหนังสือพิมพ์ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย

2.รายได้ ในรอบปี 2561 (ก่อนเลือกตั้ง) ตามที่ระบุใน งบการเงิน บริษัท ทาโร่ทาเลนท์ จำกัด ไม่มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ (มีรายได้อื่น 1,378.2 บาท)

ขณะที่ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด แจ้งรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 13,058,654.38 บาท ในแบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3) วันที่ 28 พ.ค.2562 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2561 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2562 ระบุประเภทธุรกิจ 1.รายได้จากการให้บริการโฆษณา

3.ขณะรับสมัครเลือกตั้ง น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ถือหุ้นบริษัท ทาโร่ทาเลนท์ จำกัด ขณะที่นายธนาธรอ้างว่าโอนให้ มารดาตั้งแต่ 8 ม.ค. 2562 ต่อมาแม่โอนต่อให้หลานชาย เอ-บี แล้วหลานชายก็โอนกลับมาเป็นชื่อแม่ พร้อมอ้างเอกสารการชำระเงินที่ศาลเห็นว่ามีข้อพิรุธ

ทั้งนี้ เป็นที่รู้กันว่า บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด เจ้าของนิตยสาร

เปรียบเทียบกรณีการ ถือหุ้นบริษัท ทาโร่ทาเลนท์ จำกัดของ ภาดาท์ วรกานนท์ กับ กรณีบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/93804-repoer069-2.html

 

- Advertisement -