นายกสมาคมฯมอบรางวัลรางวัลเกียรติยศ 11 รางวัล

636

วันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมฯ บ้านริมคลองประปา คุณหญิง สุปรียา ประวิตร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสมาคมฯ พลโทหม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร นายกสมาคมฯมอบรางวัลรางวัลเกียรติยศ 11 รางวัลดังรายชื่อ
นายสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ อุปนายกสมาคมฯอาวุโส (อส.2)
นายยอดจองค์อมต จงโพธิ์งาม อุปนายกสมาคมฯ (อส.10)
รางวัลอาสาสมัครดีเด่น
ประกาศเกียรติคุณร้านค้า เช่น
ร้านยำลูกชิ้นปลา ทีมงานธน 21-00 ลูกเสด็จเตี่ย
ร้านหมูสะเต๊ะ
อุปนายกสมาคมฯ
คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์
ร้านข้าวหมกไก่
รวมทีมงาน ฐานวิษณุ ใต้ 39-00 เหล่ายักษา
ขนมไทย
ทีมงานใต้ 39-00 ฐานวิษณุ จุดปทุมธานี
ฯลฯ

ประกาศความเป็นสมาชิกภาพ หน่วยเหนือ ใต้ ธนท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานมากมาย

- Advertisement -