รฟท.เซ็นรวด 5 สัญญา 4 หมื่นล.! งานโยธาไฮสปีด ‘กรุงเทพ-โคราช’-เปิดเดินรถปี 68

56

รฟท.เซ็นสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างงานโยธา รถไฟความเร็วสูง ‘กรุงเทพ-นครราชสีมา’ 5 สัญญา 4.02 หมื่นล้านบาท คาดเริ่มก่อสร้างได้ม.ค.64 พร้อมเร่งรัดเซ็นสัญญาที่เหลืออีก 7 สัญญา ตั้งเป้าเปิดให้บริการเดินรถปี 68

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่กระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม และลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพ- หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) จำนวน 5 สัญญา ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และเอกชนคู่สัญญา

ทั้งนี้ สัญญาก่อสร้างงานโยธางทั้ง 5 สัญญาดังกล่าว มีระยะทางรวม 101.15 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม 40,275 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.สัญญาที่ 3-2 งานโยธาสำหรับงานอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง) 8 กิโลเมตร และการก่อสร้างทางรถไฟระยะทางรวม 12.23 กิโลเมตร วงเงิน 4,279 ล้านบาท ดำเนินการโดย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

2.สัญญาที่ 3-3 งานโยธาสำหรับช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง ซึ่งมีงานก่อสร้างสถานีปากช่อง และการก่อสร้างทางรถไฟระยะทางรวม 26.10 กิโลเมตร วงเงิน 9,837.9 ล้านบาท ดำเนินการโดย บริษัท ไทยเอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด

3.สัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และช่วงกุดจิก-โคกกรวด ซึ่งเป็นงานก่อสร้างทางรถไฟระยะทางยาวที่สุดในโครงการระยะทาง 37.45 กิโลเมตร วงเงิน 9,848 ล้านบาท ดำเนินการโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

4.สัญญาที่ 3-5 งานโยธาสำหรับช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา ซึ่งเป็นงานก่อสร้างสถานีนครราชสีมา และการก่อสร้างทางรถไฟระยะทางรวม 12.38 กิโลเมตร วงเงิน 7,750 ล้านบาท ดำเนินการโดย บริษัท กิจการร่วมค้า เอสพีทีเค จำกัด (ประกอบด้วย บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด บริษัท ทิมเซคาร์ตาร์ เอสดีเอ็น บีเอชดีจำกัด และบริษัท บิน่า พูรี่ เอสดีเอ็น บีเอชดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศมาเลเซีย)

5.สัญญาที่ 4-7 งานโยธาสำหรับช่วงสระบุรี-แก่งคอย ซึ่งเป็นงานก่อสร้างสถานีสระบุรี และการก่อสร้างทางรถไฟระยะทางรวม 12.99 กิโลเมตร วงเงิน 8,560 ล้านบาท ดำเนินการโดย บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

นายสุรณเดช ธูปะวิโรจน์ วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง รฟท. กล่าวว่า หลังจากลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธาทั้ง 5 สัญญาในวันนี้ (26 พ.ย.) แล้ว คาดว่ารฟท.จะส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนและเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนม.ค.2564

ปัจจุบันการก่อสร้างงานโยธารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-นครราชสีมา แล้วเสร็จไปแล้ว 1 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 กลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร วงเงิน 425 ล้านบาท ซึ่งดำเนินการโดยกรมทางหลวง และมีงานโยธาที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 1 สัญญา คือ สัญญาที่ 2 สีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร วงเงิน 3,115 ล้านบาท ดำเนินการโดย บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งการก่อสร้างมีความคืบหน้า 44%

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่ารฟท. กล่าวว่า รฟท.จะเร่งรัดการลงนามสัญญางานโยธาที่เหลืออีก 7 สัญญา จากทั้งหมด 14 สัญญา ให้ได้โดยเร็ว และผลักดันให้การก่อสร้างเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ขณะที่เมื่อเร็วๆนี้ รฟท.ได้ลงนามสัญญาจ้างงานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร (สัญญา 2.3) วงเงิน 50,633 ล้านบาท ไปแล้ว จึงคาดว่ารถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา จะเปิดให้บริการได้ในปี 2568

สำหรับสัญญาก่อสร้างงานโยธา 7 สัญญาที่ยังไม่มีการลงนามสัญญา ได้แก่ สัญญาที่อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 6 โครงการ และสัญญาที่อยู่ระหว่างจัดทำทีโออาร์ 1 สัญญา ประกอบด้วย

1.สัญญา 3.1 งานโยธาช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก-บันไดม้า ระยะทาง 30.21 กิโลเมตร โดยบริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด และพันธมิตรจากมาเลเซีย ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด 9,330 ล้านบาท ได้ยื่นคัดค้านผลการประมูล เนื่องจากถูกคณะกรรมการคัดเลือกฯตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ เพราะเอกสารจัดตั้งบริษัทร่วมทุนไม่ถูกต้อง

2.สัญญา 4-2 งานโยธาช่วงดอนเมือง-นวนคร ระยะทาง 21.80 กิโลเมตร โดยจะมีการลงนามสัญญาหลังจากมีการอนุมัติรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว

3.สัญญา 4-3 งานโยธาช่วงนวนคร-บ้านโพ ระยะทาง 23 กิโลเมตร โดยจะมีการลงนามสัญญาหลังจากมีการอนุมัติรายงาน EIA แล้ว

4.สัญญา 4-4 ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย โดยจะมีการลงนามสัญญาหลังจากมีการอนุมัติรายงาน EIA แล้ว

5.สัญญา 4-5 งานโยธาช่วงบ้านโพ–พระแก้ว ระยะทาง 13.30 กิโลเมตร โดยจะมีการลงนามสัญญาหลังจากมีการอนุมัติรายงาน EIA แล้ว

6.สัญญา 4-6 ช่วงพระแก้ว-สระบุรี ระยะทาง 31.60 กิโลเมตร โดยจะมีการลงนามสัญญาหลังจากมีการอนุมัติรายงาน EIA แล้ว

7.สัญญาที่ 4-1 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ระยะทาง 15.21 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแนวเส้นทางที่ต้องใช้โครงสร้างร่วมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) จะต้องรอผลการหารือร่วมกับเอกชนเจ้าของโครงการก่อน เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงจะมีการจัดทำทีโออาร์ และเปิดประมูลต่อไป

ด้านนายชยธรรม์ กล่าวถึงการเปิดให้บริการเดินรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ในปี 2568 ว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างศึกษารูปแบบว่าการเดินรถจะเป็นแบบใด ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 11 ก.ค.2560 กำหนดให้มีองค์กรที่เป็นเอกเทศทำหน้าจัดหาและกำกับดูแลผู้ให้บริการเดินรถ ส่วนจะเป็นการว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาเดินรถหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับผลการศึกษา

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews-news/93759-SRT-hispeed-Sign-contract-Civil-work.html

 

- Advertisement -