หลักฐาน 4 ชิ้นจัดซื้อแอร์ ‘ร้านน้องสะใภ้’ ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน

243

เปิดหลักฐานครบชุด ข้อตกลงซื้อขาย-ใบส่งของ-ใบตรวจรับพัสดุ-รายงานผล กรณีวิทยาลัยชุมชน จ.ภาคเหนือ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ร้านน้องสะใภ้ผู้บริหารวิธีเฉพาะเจาะจง ก่อนร้อง ป.ป.ช. ป.ป.ท.สอบ

การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและบำรุงรักษาต่างๆจากร้านน้องสะใภ้ผู้บริหาร

เป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกร้องเรียน ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดพิจิตร (ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตร) และ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท. ภาค 6)ว่าเอื้อประโยชน์ให้เครือญาติ นอกเหนือจากกรณีใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ (เงินทอน) โครงการหนังสือเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพ จากเอกชน จำนวน 8 ราย ในอัตรา 10-55%

นี่คือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศของวิทยาลัยชุมชน จากร้านของเครือญาติผู้บริหาร

1.ข้อตกลงซื้อขายเลขที่ 253/2563 วันที่ 8 พ.ค.2563 ระหว่าง วิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งกับร้านแห่งหนึ่ง ตกลงซื้อขายเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,900 บาท รวมเป็นเงิน 61,800 บาท (ดูเอกสาร)

2.ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ เลขที่ 2034 วันที่ 14 พ.ค.2563 จาก ร้านแห่งหนึ่งให้ วิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่ง (ดูเอกสาร)

3.ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 14 พ.ค.2563 ตามสัญญา เลขที่ 253/2563 วันที่ 8 พ.ค.2563 มีกรรมการตรวจรับพัสดุ 3 คน (ดูเอกสาร)

4.บันทึกข้อความ ลงวันที ลงวันที่ 14 พ.ค.2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถึง ผู้บริหารวิทยาลัย รายงานผลการตรวจรับเครื่องปรับอากาศ (ดูเอกสาร)

สำนักข่าวอิศรารายงานว่าการจัดซื้อกรณีนี้เป็นการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเชิญชวนเอกชน 3 ราย เสนอราคา ร้านแห่งนี้เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าคู่แข่ง 3,200 บาท

สำหรับร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ใน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เจ้าของเป็นภรรยาน้องชายผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่ง ซึ่งประเด็นร้องเรียนกรณีนี้ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตรได้สอบสวนพยานผู้ร้อง เมื่อสัปดาห์ก่อน

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/93746-repoer089.html

- Advertisement -