อสส.สั่งฟ้อง‘วิรัช-พวก’คดีทุจริตสร้างสนามฟุตซอลโคราช เขต 2-ขีดเส้นร่างคำฟ้องใน 60 วัน

41

อสส.สั่งฟ้อง ‘วิรัช รัตนเศรษฐ-พวก’ คดีทุจริตเงินงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลโคราช เขตพื้นที่การศึกษา 2 แล้ว ขีดเส้นเวลาร่างคำฟ้องภายใน 60 วัน ก่อนยื่นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย กับพวก กรณีทุจริตเงินจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษา จ.นครราชสีมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวม 7 สำนวน

โดยในส่วนของสำนวนแรก พื้นที่เขตการศึกษาที่ 2 จ.นครราชสีมานั้น มีการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างฝ่ายอัยการสูงสุด (อสส.) และฝ่าย ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ โดยเมื่อเดือน มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา คณะทำงานร่วมฯมีมติเห็นควรสั่งฟ้องนายวิรัช ก่อนนำเสนอเรื่องไปยัง อสส. เพื่อพิจารณานั้น

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงในสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ว่า เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายวิรัช รัตนเศรษฐ กับพวก กรณีทุจริตเงินงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 จ.นครราชสีมา แล้ว โดยฝ่ายอัยการจะใช้ระยะเวลาเพื่อร่างคำฟ้องดังกล่าว ประมาณ 60 วัน ก่อนจะยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายวิรัช ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด กรณีทุจริตเงินจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษา จ.นครราชสีมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวม 7 สำนวน โดยสำนวนแรกมีการตั้งคณะทำงานร่วมฯ เพื่อพิจารณา ส่วนอีก 6 สำนวนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ อสส.

โดยคดีทุจริตจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษาที่ 2 จ.นครราชสีมานั้น ตามสำนวนการไต่สวนของ ป.ป.ช. ระบุว่า ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการระดับสูง และกลุ่มเอกชน มีพฤติการณ์ร่วมกันทุจริตเชิงนโยบาย และเป็นตัวการร่วมกันในลักษณะการแบ่งหน้าที่กันทำ ตามบทบาทตามหน้าที่และอำนาจที่แต่ละคนมี และเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการกระทำความผิด โดยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชนร่วมดำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการโดยทุจริต เริ่มจากขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2555 (งบแปรญัตติ) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่น รวมจำนวน 18 จังหวัด วงเงินประมาณ 4,459,420,000 บาท ใน 2 โครงการหลัก หนึ่งในนั้นคือ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล รวมถึงมีการวางแผนในการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอีกหลายประการ เพื่อให้กลุ่มเอกชนที่เป็นพรรคพวกของตนเองได้เข้าเป็นคู่สัญญา และการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงตรงตามวัตถุประสงค์

ส่วนพฤติการณ์ของนายวิรัช กับพวก ป.ป.ช. ระบุไว้ในสำนวนว่า ในช่วงที่มีการจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ 2555 นายวิรัช รัตนเศรษฐ และนางทัศนียา รัตนเศรษฐ (เมื่อครั้งเป็น ส.ส.พรรคเพื่อไทย) และนางทัศนาพร เกษเมธีการุณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยแถลง ซึ่งเป็นน้องสาวนางทัศนียา รัตนเศรษฐ ได้สั่งการให้พวกของตน เข้าไปประสานกับผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลให้ โดยเข้าไปครอบงำ บงการการใช้จ่ายงบประมาณในวงเงินดังกล่าวโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมาย

หมายเหตุ : ภาพประกอบ นายวิรัช จาก https://www.naewna.com/

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/93762-isranews-631.html

- Advertisement -