ทรัพย์สิน 30.5 ล.‘สรศักดิ์ เพียรเวช’พ้นเลขาฯสภาผู้แทนราษฎร-ที่ดินใหม่ 4 แปลงรวด 23 ล.

108

ทรัพย์สิน 30.5 ล้าน ‘สรศักดิ์ เพียรเวช’ พ้นเก้าอี้เลขาฯสภาผู้แทนราษฎร ถือครองโฉนดใหม่ 4 แปลงรวด จ.ระยอง ได้มาวันเดียวกัน มูลค่ารวม 23 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง รายของนายสรศักดิ์ เพียรเวช กรณีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา

นายสรศักดิ์ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 26,500,931 บาท ได้แก่ เงินฝาก 12,752,962 บาท เงินลงทุน 550,600 บาท ที่ดิน 10.8 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 แสนบาท ยานพาหนะ 9 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 997,369 บาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง 3,557,110 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 882,360 บาท เงินประจำตำแหน่ง 252,000 บาท เงินตอบแทนเทียบเท่าเงินประจำตำแหน่ง 252,000 บาท เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 492,000 บาท ตอบแทนพิเศษ 396,000 บาท ค่าเช่าที่ดิน 57,750 บาท ดอกเบี้ยเงินฝาก 25,000 บาท เบี้ยประชุม 1.2 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 212,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 2 แสนบาท ค่าอุปการะเลี้ยงดูมารดา 12,000 บาท

ส่วนนางพิมมาดา เพียรเวช คู่สมรส มีทรัพย์สิน 4,006,958 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,006,958 บาท ที่ดิน 1.5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.5 ล้านบาท มีหนี้สิน 743,056 บาท

มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง 926,880 บาท เป็นเงินเดือน 470,280 บาท เงินประจำตำแหน่ง 118,800 บาท เงินตอบแทนเทียบเท่าเงินประจำตำแหน่ง 118,800 บาท ตอบแทนพิเศษ 216,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝาก 3,000 บาท มีรายจ่ายรวม 523,200 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 3.6 แสนบาท ค่าผ่อนบ้าน 163,200 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีค่าใช้จ่ายรวม 4.8 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 30,507,889 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 743,056 บาท

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายสรศักดิ์ แจ้งถือครองที่ดินใหม่ 4 แปลง ได้มาวันเดียวกันคือ 14 ส.ค. 2563 อยู่ใน ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ทั้งหมด ระบุหมายเหตุว่า ถือครองร่วมกับนายวรเทพ เพียรเวช (น้องชาย) และ น.ส.กรรณิกา เพียรเวช (น้องสาว) รวมมูลค่า 23 ล้านบาท ได้แก่ โฉนดเลขที่ 046 เนื้อที่ 3-0-28 ไร่ มูลค่า 6 ล้านบาท โฉนดเลขที่ 047 เนื้อที่ 2-2-69 ไร่เศษ มูลค่า 4 ล้านบาท โฉนดเลขที่ 048 เนื้อที่ 6-2-73 ไร่เศษ มูลค่า 12 ล้านบาท และโฉนดเลขที่ 36302 เนื้อที่ 41 ตรว.เศษ มูลค่า 1 ล้านบาท

สำหรับนายสรศักดิ์ เพียรเวช ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2558 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก่อนที่ปี 2559 จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร ส่วนนางพิมมาดา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งวิทยากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/93656-isranews-621.html

- Advertisement -