มี 4 ผู้สมัครนายก อบจ.-116 สมาชิกฯขาดคุณสมบัติ-ร้องทุจริต 21 เรื่อง-ซื้อเสียง 4 แห่ง

18

กกต.เผยมี ผู้สมัครนายก อบจ. 4 คน-ผู้สมัครสมาชิก 116 คน ขาดคุณสมบัติ เหตุไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งใหญ่ 24 มี.ค. 62 กกต.พบเรื่องร้องเรียนทุจริต 21 เรื่อง 11 จังหวัด-มีซื้อเสียง 4 แห่ง – เปิดตัวแอปพลิเคชั่น ‘ตาสับปะรด-Smart Vote’ รองรับการเลือกตั้งท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชั่น ‘Smart Vote’ แอปพลิเคชั่น ‘ตาสับปะรด’ สายด่วนเลือกตั้ง 1444 และศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-War room) เพื่อรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.)

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร กกต. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค. 2563 จากนี้อีก 26 วัน ก่อนถึงวันเลือกตั้งอยู่ในช่วงที่ผู้สมัครกำลังหาเสียงเลือกตั้ง เป็นไปอย่างเข้มข้น แต่กฎหมายใหม่เปิดให้มีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ กกต.จึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยแอปพลิเคชันต่าง ๆ ประกอบด้วย แอปพลิเคชันฉลาดเลือก ที่จะทำให้ทราบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในวันที่ 24 พ.ย. 2563 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบได้ว่าจะสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่หน่วยเลือกตั้งใด ซึ่งไม่เกินวันที่ 27 พ.ย. 2563 สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ โดยข้อมูลของผู้สมัครขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ คาดว่าประมาณต้นเดือน ธ.ค. สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้

ส่วนแอปพลิเคชัน ‘ตาสับปะรด’ เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้ง ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือ วีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด ซึ่งในกฎหมายใหม่จะมีการคุ้มครองพยานให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแส และผู้ที่ถูกข่มขู่หลังแจ้งเรื่องให้ กกต. รวมทั้งสินบนรางวัลนำจับให้กับผู้แจ้งเบาะแส

ส่วนการจัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – War Room) ติดตาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรับรายงานจากส่วนต่างๆ เมื่อได้รับข้อมูลก็ จะดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และเสนอต่อคณะทำงาน หากเกิดมีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้องจะเสนอเรื่องต่อ กกต. พิจารณาและมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล

ไม่ประกาศชื่อ 4 ผู้สมัครนายก อบจ.เหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มี.ค.

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกและนายกฯ อบจ.ว่า จากจำนวนผู้สมัครนายก อบจ. 76 จังหวัด 335 คน และผู้สมัครสมาชิก อบจ. 8,186 คน พบว่า มีผู้สมัครที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ไม่ประกาศรายชื่อ แยกเป็น ผู้สมัครนายก อบจ. 4 คน และผู้สมัครสมาชิก อบจ. 116 คน ส่วนใหญ่จะขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา แล้วไม่แจ้งเหตุจำเป็นต่อนายทะเบียนท้องถิ่น

กกต.พบเรื่องร้องเรียนทุจริต 21 เรื่อง 11 จังหวัด-มีซื้อเสียง 4 แห่ง

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า ในจำนวนผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อมีจำนวน 23 คน ยื่นคัดค้านการไม่ประกาศรายชื่อต่อ กกต. โดย กกต.จะพิจารณาในแล้วเสร็จภายใน 3 วัน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้คำวินิจฉัยของ กกต.ในกรณีคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นที่สุด ส่วนที่มีผู้สมัครไม่ได้รับการประกาศรายชื่อเนื่องจากขาดคุณสมบัติเพราะถือครองหุ้นสื่อนั้นขณะนี้สำนวนยังไม่ถึง กกต. แต่การวินิจฉัยก็จะยึดตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ส่วนเรื่องร้องเรียนทุจริตในขณะนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ได้รับรายงานว่า มีทั้งหมด 21 เรื่อง ใน 11 จังหวัด เป็นเรื่องการซื้อเสียง 4 เรื่อง แชร์ข้อมูลผิดกฎหมาย 1 เรื่อง จึงอยากฝากในเรื่องของการแชร์โพสต์ต่าง ๆ ว่า ในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อ 24 มี.ค.2562 ศาลได้สั่งลงโทษผู้ที่โพสต์ข้อความเนื้อหาใส่ร้ายผู้สมัครผ่านไลน์ โดยสั่งจำคุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท จำเลยรับสารภาพจึงสั่งจำคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา 1 ปี และสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ดังนั้นผู้สมัคร หรือประชาชนทั่วไป การจะโพสต์ หรือแชร์ข้อความจึงควรระมัดระวัง และแม้เนื้อหาถูกกฎหมาย แต่หากโพสต์ไม่ถูกเวลาก็ถือว่าผิดกฎหมาย โดยจะต้องไม่โพสต์หรือแชร์ข้อความตั้งแต่เวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้งจนถึง 18.00 น.ของวันเลือกตั้ง

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/93665-iswrafnews-623.html

 

- Advertisement -