ด่านสะเดาแห่งใหม่ ..ร้าง สร้างเสร็จ 2 ปี ใช้งานไม่ได้

289

นายกอบต.สำนักขาม เผยใช้งบลงทุนกว่า 2 พันล้านบาท ไม่มีทางเข้า เหตุรีบสร้าง ไม่ฟังเสียงชุมชน หวั่นทำธุรกิจด่านนอกเมืองชายแดนไทย-มาเลเซีย พังพินาศ ขณะที่ สว.อนุมัติ อาหมัด ค้านตัดถนนเชื่อมถนนทางหลวงพิเศษหาดใหญ่-สะเดา ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตรสู่ด่านแห่งใหม่ ชี้ไม่เกิดประโยชน์กับชุมชนเพราะเป็นพื้นที่ สปก.

นายก อบต.สำนักขาม โวยสภาพัฒน์ฯ,กรมทางหลวง เร่งสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ หมดงบไปแล้วกว่า 2 พันล้านบาท สร้างเสร็จสุดท้ายเปิดใช้งานไม่ได้ ติงตัดถนนเส้นใหม่เข้าพื้นที่ด่าน จะทำให้เศรษฐกิจชุมชนด่านนอกพังพินาศ

นายเกชา เบญจคาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

นายเกชา เบญจคาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้เข้าชี้แจงกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่รัฐสภา กรณีการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ มูลค่า 1,600 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถเปิดใช้บริการได้ เนื่องจากติดปัญหาไม่มีทางเข้า

นายเกชา เปิดเผยกับนิตยสาร อะลามี่ ถึงที่มาโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ว่า สืบเนื่องจากปริมาณสินค้าผ่านเข้า-ออก ผ่านด่านไทยจังโหลน บ้านด่านนอก ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ติดกับด่านบูกิต กายูฮีตัม รัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย วันละประมาณ 500 คัน ทำให้เกิดความแออัด พื้นที่เดิมไม่สามารถรองรับได้แล้ว

โครงการดังกล่าวเริ่มคิดการขยายด่านนับตั้งแต่ปี 2545 โดยขอใช้พื้นที่ที่ดินชาวบ้านในพื้นที่ สปก.จำนวน 600 ไร่ แต่สามารถเวนคืนและจ่ายเงินให้กับชาวบ้านแล้วเสร็จเมื่อปี 2558 ในวงเงิน 875 ล้านบาท ซึ่งจริงๆ แล้วการสร้างด่านเป็นโครงการคู่ขนานด่านสะเดากับด่าน บูกิต กายูฮีตัม ของมาเลเซีย แต่มาเลเซียไม่สามารถรอความชัดเจนของไทยได้ จึงขยายด่านจนแล้วเสร็จ ขณะที่ด่านไทย ย้ายไปสร้างในป่า ห่างจากจุดผ่านแดนเดิมกว่า 1 กิโลเมตร

นายเกชา กล่าวว่า หลังจากที่ตนได้เห็นแบบการก่อสร้างด่านมาเลเซีย จึงยื่นหนังสือต่อ คสช. ซึ่งเป็นรัฐบาลในขณะนั้น ให้ทบทวนและเสนอว่าอย่ารีบสร้างด่าน โดยขับเคลื่อนร่วมกับท่านอนุมัติ อาหมัด ในสมัยเป็น สนช. และขอให้รัฐบาลไทยเจรจาภายในให้เปลี่ยนพื้นที่จากเดิม เป็นพื้นที่ก่อสร้าง กนอ.(ปัจจุบัน) ในพื้นที่เท่ากัน 600 ไร่ ซึ่งขณะนั้นอยู่ในระหว่างการปรับพื้นที่ จะทำให้รัฐไม่เสียหายเรื่องงบประมาณ

“ ด้านฝั่งมาเลเซียเดินหน้าสร้างด่านบูกิต กายูฮีตัม อย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ ฝ่ายไทยจึงขอเจรจาเพื่อขอผ่านทางเข้าด่าน แต่มาเลเซียไม่ยอมเนื่องจากจุดสร้างด่านของไทยติดกับค่ายทหาร ซึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ของของไทย สร้างเสร็จแล้ว ส่งมอบอาคาร ติดตั้งระบบแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้เนื่องจากไม่มีทางเข้า ”

นายเกชา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ฯ ได้นำเสนอการก่อสร้างด่านใหม่เพื่อให้บริการ เป็นด่านที่ให้บริการเฉพาะสินค้าอย่างเดียว ทางท้องถิ่นก็เห็นด้วยและเห็นชอบในการขยายด่าน เพื่อเอาสินค้าออกไปจากชุมชน ส่วนด่านเดิมซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจชุมชน จะให้บริการท่องเที่ยวอย่างเดียว แต่หลังจากก่อสร้างพบว่าด่านใหม่มีการรองรับทั้งสินค้าและด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วย

“ ตอนนี้เกิดความเสียหาย โดยงบประมาณใช้ในการเวนคืน 875 ล้านบาท ส่วนงบประมาณก่อสร้างอาคารและระบบต่างๆ อีก 1,600 ล้านบาท สร้างเสร็จมาร่วม 2 ปีแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ”

อย่างไรก็ตามแนวทางการแก้ปัญหาขณะนี้ทราบว่า สภาพัฒน์ฯ กำลังขอใช้ถนนซึ่งเป็นของท้องถิ่น เพื่อตัดถนนเส้นทางใหม่เข้าไปด่านศุลกากรที่เพิ่งสร้างเสร็จ ระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร และตัดถนนเส้นทางใหม่ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร เข้าพื้นที่ด่าน คาดว่าจะต้องใช้เงินอีกจำนวนมาก ซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวมองว่ายังไม่ตอบโจทย์

“ การตัดถนนเส้นใหม่ เข้าไปในพื้นที่ด่านศุลกากรสร้างใหม่ ผมเสนออยากให้มีการทบทวน เพราะเกรงว่าไม่เพียงแต่งบประมาณของรัฐจะสิ้นเปลือง แต่การตัดถนนเส้นทางใหม่ไม่ก่อประโยชน์กับพื้นที่ เพราะส่วนใหญ่เป็นที่ สปก. และจะไม่เกิดการสร้างมูลค่ากับท้องถิ่น ก่อนหน้านี้ผมมาสภาฯ 2 ครั้ง เสนอให้มีการทบทวนการสร้างด่าน แต่ไม่มีใครฟัง ท้ายสุดเกิดความเสียหายตามที่เห็น ”

นายกเทศบาลตำบลสำนักขาม กล่าวย้ำว่า ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้ว เพราะด่านศุลกากรสร้างเสร็จแล้ว ผมไม่อยากให้ธุรกิจด่านนอกได้รับผลกระทบจากการตัดถนนเส้นใหม่เข้าด่านแห่งใหม่ เราจะต้องมาทบทวนกันใหม่

“ ด่านนอก อำเภอสะเดา เป็นเมืองธุรกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย หากมีการตัดถนนเข้าไปด่านโดยตรง เมืองด่านนอกจะเกิดภาวะเศรษฐกิจพังทันที ในอดีตที่ผ่านไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวง ศุลกากร สภาพัฒน์ฯ เคยพลาดมาแล้ว เราจึงมาหาทางแก้ไขและจะทำอย่างไรให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่น้อยที่สุด และอย่าใช้งบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์ ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองเลย ” นายเกชา กล่าว

นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชี้แจงกับคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา โดยชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดในการสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ว่า เดิมทีเรามีข้อตกลงกับมาเลเซียจะสร้างด่านที่เป็นคู่ขนานกันระหว่างด่านสะเดา จังหวัดสงขลา กับด่านบูกิต กายูฮีตัม รัฐเกอดะฮ์ ของมาเลเซีย ที่อยู่ตรงกันข้ามกัน

นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกวุฒิสภา

ทั้งนี้หากเรามองไปที่ประเทศมาเลเซีย เดิมเราจะสร้างด่านด้านขวามือ สำหรับประเทศมาเลเซียเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นคู่ขนานกัน ฝั่งเราเป็นที่ดินของเอกชน พอตกลงกันเสร็จ ทางเราไม่สามารถหาพื้นที่ได้ ระยะเวลาทิ้งไปหลายปี สุดท้ายก็ได้พื้นที่ใหม่ ซึ่งเป็นที่ดินของ สปก.ได้เวนคืน จนมีการก่อสร้างด่านแห่งใหม่จนแล้วเสร็จ แต่ยังเปิดใช้งานไม่ได้

“ ผมไม่ได้พูดว่ามีคอรัปชั่นหรือทุจริตแต่อย่างใด วันที่เราเวนคืนที่ดินในพื้นที่ สปก. ผมพยายามทักท้วงว่า ทางฝั่งมาเลเซียที่อยู่ตรงข้ามกับพื้นที่เราในปัจจุบันนี้ เป็นพื้นที่ค่ายทหาร เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เราจะต้องไปคุยกันก่อน เจรจาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยสร้าง ช้าสักนิดไม่เป็นไร จะไม่เกิดความเสียหาย ถ้าเราสร้างเสร็จ แล้วถ้าเขาไม่เอากับเราด้วย มันก็จะเกิดเรื่องอย่างปัจจุบันนี้ ” นายอนุมัติกล่าวและว่า

ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ยอมรับฟังการทักท้วง เราเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนที่ดินระหว่างสถานที่สร้างด่านใหม่ปัจจุบัน กับพื้นที่ กนอ.ในปัจจุบัน ซึ่งมีพื้นที่เท่ากัน 600 ไร่ แต่ปรากฏว่าหน่วยงานของเราไม่สามารถพูดคุยกันได้ “ในประเทศเรายังคุยกันไม่ได้ แล้วเราจะไปเจรจาต่างประเทศอย่างไร เราพยายามทักท้วงแล้ว แต่สุดท้ายปัญหาก็เกิดขึ้นจริง”

นายอนุมัติ กล่าวตัดพ้อหน่วยงานของรัฐว่า ก่อนหน้านี้ สภาพัฒน์ฯ จัดประชุม แต่ไม่เคยเชิญนายกเทศบาลตำบลสำนักขาม มาร่วมประชุมทั้งๆ ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ วันนี้มีความเสียหายเกิดขึ้น เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ฟังเสียงคนในพื้นที่ วันนี้ผมกำลังปกป้องงบประมาณของประเทศไม่อยากให้เสียหายไปมากกว่านี้

“ ส่วนการขยายเส้นทางใหม่ ความยาวประมาณ 5.5 กิโลเมตร เพื่อตัดเข้าด่านสร้างใหม่นั้น ส่วนตัวไม่เห็นด้วย เพราะแม้ว่าเราจะตัดถนนใหม่ ก็ไม่สามารถเชื่อมกับด่านมาเลเซียอยู่ดี วันนี้เรากำลังเจรจาเพื่อให้มาเลเซียทำถนนมาเชื่อมกับเรา แต่มาเลเซีย ยังไม่ตอบ ดังนั้นการเอางบประมาณไปตัดถนนใหม่ จะไม่เกิดประโยชน์ เพราะด่านใหม่ก็ไม่มีจุดเชื่อมกับมาเลเซีย เนื่องจากจุดเชื่อมด่านฝั่งมาเลเซียเป็นพื้นที่ทหาร ซึ่งเขาไม่มีนโยบายเปลี่ยนพื้นที่ทหารมาเป็นด่านตามที่เราขอ “

นายอนุมัติ กล่าวย้ำว่า แม้ว่าเราทุ่มงบนับพันล้านบาทเพื่อตัดถนน แต่ไม่เกิดมูลค่าเพิ่มกับชุมชน เพราะเป็นที่พื้นที่ สปก. แนะให้ตัดถนนเส้นทางใหม่ เชื่อมต่อไปยัง กนอ.โดยตรง ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน ซึ่งจะสร้างประโยชน์กับชุมชนและเมืองด่านนอกมากกว่า และเพื่อไม่ให้กระทบกับเมืองชายแดนในระยะยาว

“ วันนี้เราจะมาทักท้วงเพื่อให้มีการแก้ไข เพราะเป็นงบประมาณของประเทศ พร้อมย้ำว่า ตนเกิดที่สะเดา ด่านศุลกากรอยู่หน้าบ้านผม หลับตายังมองเห็นภาพ ดังนั้นเรามาแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการค้าชายแดน และอยากให้ฟังเสียงของคนในพื้นที่บ้าง เพราะเขาต้องอยู่ที่นั่นตลอดไป ” นายอนุมัติ กล่าว.

Cr : http://www.thealami.com/main/content.php?page=sub&category=2&id=2458

- Advertisement -