เผยโฉม 45 อรหันต์นั่ง กมธ.แก้ร่าง รธน.ใหม่ 5 พรรคใหญ่-4 พรรคเล็ก-15 ส.ว.

21

เปิดชื่อ 45 อรหันต์ กมธ.พิจารณาแก้ไขร่าง รธน.ฉบับเพิ่มเติม 5 พรรคใหญ่ ‘เพื่อไทย-พปชร.-ภูมิใจไทย-ปชป.-ก้าวไกล’ พรรคเล็ก 4 คน ส.ว. 15 คน

จากกรณีเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563 ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีเสียงข้างมากเห็นชอบผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) จำนวน 2 ฉบับ คือร่างฉบับที่ 1 เสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อแก้ไขมาตรา 256 โดยมี ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง ที่ประชุมมีมติรับหลักการ 576 เสียง จาก ส.ส. 449 เสียง และ ส.ว. 127 เสียง และไม่รับหลักการ 21 เสียง งดออกเสียง 123 เสียง และร่างฉบับที่ 2 เสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อแก้ไขมาตรา 256 โดยมี ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งเลือกตั้งและแต่งตั้ง ที่ประชุมีมติรับหลักการ 647 เสียง จาก ส.ส.471 เสียง ส.ว. 176 เสียง และไม่รับหลักการ 17 งดออกเสียง 55 เสียงนั้น

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2563 สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า สำหรับรายชื่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับเพิ่มเติม จำนวน 45 คน ประกอบด้วย ส.ว. 15 คน และ ส.ส. 30 คน แบ่งเป็น

1.พรรคเพื่อไทย 8 คน ได้แก่ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กทม. นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน นายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ

2.พรรคพลังประชารัฐ 8 คน ได้แก่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ นายบุญสิงห์ วรินทรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. และนางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม.

3.พรรคภูมิใจไทย 4 คน ได้แก่ นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายรังสิกร ธิมาตฤกะ ส.ส.บุรีรัมย์ น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น

4.พรรคก้าวไกล 3 คน ได้แก่ นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม. นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

5.พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน ได้แก่ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช

นอกจากนี้เหลือพรรคละ 1 คน คือ นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา นายวัชรา ณ วังขนาย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และนายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่

ส่วน ส.ว. จำนวน 15 คน ประกอบด้วย นายกล้านรงค์ จันทิก นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ นายจเด็จ อินสว่าง นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ นายดิเรก เจนครองธรรม นายคำนูณ สิทธิสมาน นายถวิล เปลี่ยนสี นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม นายสมชาย แสวงการ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นายเสรี สุวรรณภานนท์

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/93587-isranews-616.html

- Advertisement -