ทรัพย์สิน 16 ล้าน‘บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์’นั่งเก้าอี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

59

ทรัพย์สิน 16 ล้าน ‘บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์’ เข้ารับตำแหน่งตุลาการศาล รธน. รายได้รวม 3.2 ล้าน เงินเหมาจ่าย 6 แสน – ปี 61 ผ่อนเบนซ์คันละ 2.4 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในรายของนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ กรณีเข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563

นายบรรจงศักดิ์ แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 16,041,464 บาท ได้แก่ เงินฝาก 7,435,295 บาท เงินลงทุน 1,589,168 บาท ที่ดิน 1 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 ล้านบาท ยานพาหนะ 2 คัน 2,990,000 บาท (Benz 1 คัน ได้มาเมื่อ 3 พ.ย. 2561 มูลค่า 2,490,000 บาท) มีหนี้สินทั้งสิ้น 756,258 บาท (กับบริษัท Benz-Lessing)

มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 3,287,436 บาท เป็นเงินเดือน 983,040 บาท เงินประจำตำแหน่ง 6 แสนบาท เงินค่ารับรองเหมาจ่าย 6 แสนบาท เงินบำนาญ 904,396 บาท เงินบำเหน็จดำรงชีพ 2 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 1,249,044 บาท เป็นค่าอุปโภคบริโภค 4.8 แสนบาท ค่าเช่าซื้อรถยนต์ 349,044 บาท ค่าภาษีเงินได้ประจำปี 3.6 แสนบาท เงินบริจาค 2.4 หมื่นบาท ค่าใช้จ่ายงานสังคมและเบ็ดเตล็ด 3.6 หมื่นบาท

สำหรับนายบรรจงศักดิ์ ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2558 ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ต่อมาปี 2561 เป็นตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด กระทั่งได้รับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา

Cr: https://www.isranews.org/article/isranews/93563-isranews-612.html

 

- Advertisement -