วันเดียวกับ‘บิ๊กตู่’! 2 ธ.ค.ศาล รธน.ชี้ขาดคำสั่ง คสช.เรียก‘วรเจตน์’ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

29

ศาล รธน.นัดฟังคำวินิจฉัย กรณีศาลแขวงดุสิตขอให้วินิจฉัยคำสั่ง คสช.เรียกรายงานตัว ‘วรเจตน์ ภาคีรัตน์’ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 2 ธ.ค. วันเดียวกับตัดสินสถานะความเป็นนายกฯ ‘บิ๊กตู่’

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563 ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าว (Press Release) เรื่องพิจารณาที่ 12/2563 กรณีศาลแขวงดุสิต ส่งคำร้องโต้แย้งของจำเลย (นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 29/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของ คสช. ลงวันที่ 24 พ.ค. 2557 และประกาศ คสช. ฉบับที่ 41/2557 เรื่อง กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัว เป็นความผิด ลงวันที่ 26 พ.ค. 2557 ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายหรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ ไม่จำต้องทำการไต่สวนตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษา และลงมติ ในวันที่ 2 ธ.ค. 2563 เวลา 09.30 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 2 ธ.ค. 2563 ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัย คดีกล่าวหาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ กรณีอาศัยบ้านพักราชการ ต้องพ้นจากสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ด้วย ในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/93578-isranews-615.html

- Advertisement -