ตามหา ‘ร้านแอนนาคาเฟ่’ ผู้รับโอนเงิน ‘หัวคิว’บ้านเอื้ออาทร 130 ล้าน

133

“….ในส่วนของ รายบริษัทเดวา พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) มีการจ่ายเงินค่าหัวคิว 180 ล้านบาท โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือโอนเข้าบัญชี น.ส.กรองทอง วงศ์แก้ว จำนวน 50 ล้านบาท และ โอนเงินเข้าร้านแอนนาคาเฟ่ 130 ล้านบาทในส่วนนี้อ้างว่าเป็นการชําระหนี้เงินยืม แล้วร้านแอนนาฯได้จ่ายเป็นเช็คฉบับละ 5 ล้านบาท รวม 26 ฉบับ ถูกนําไปเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีของบุคคลต่าง ๆ ….”

ร้านแอนนาคาเฟ่เป็นใคร?

คือ ประเด็นที่สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตั้งไว้ภายหลังตรวจสอบพบข้อมูลว่า ในคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษา จำคุกนักการเมือง และ เอกชน 6 ราย กับให้ริบเงิน จำนวน 1,323,006,750 บาท ที่เอกชน 11 ราย ได้โอนเป็นค่าตอบแทน (ค่าหัวคิว) ให้แก่ นายอภิชาติ หรือ เสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร ที่ปรึกษานายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งกำกับดูแลการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เจ้าของโครงการ

เงินที่ศาลฎีกาฯสั่งริบ จำนวน 1,323,006,750 บาท เป็นเงินมาจากการกระทําความผิด

ในส่วนของ รายบริษัทเดวา พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) มีการจ่ายเงินค่าหัวคิว 180 ล้านบาท โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือโอนเข้าบัญชี น.ส.กรองทอง วงศ์แก้ว จำนวน 50 ล้านบาท และ โอนเงินเข้าร้านแอนนาคาเฟ่ 130 ล้านบาทในส่วนนี้อ้างว่าเป็นการชําระหนี้เงินยืม แล้วร้านแอนนาฯได้จ่ายเป็นเช็คฉบับละ 5 ล้านบาท รวม 26 ฉบับ ถูกนําไปเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีของบุคคลต่าง ๆ

ขณะที่จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ร้านแอนนาคาเฟ่จดทะเบียนในชื่อ บริษัท แอนนา คาเฟ่ จำกัด (ANNA’S CAFE CO.LTD) เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2544 ทุน 2 ล้านบาท ประกอบกิจการร้านอาหาร ที่ตั้งเลขที่ 1/7 ซอยศาลาแดง 1 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ นายสุรชาติ เฟื่องขจรศักดิ์ นางคนิตา รุ่งศรี และนายสุพรชัย นิติศรวุฒิ เป็นกรรมการ นายสุรชาติ เฟื่องขจรศักดิ์ เป็นกรรมการผู้ก่อตั้ง โดยมี บริษัท ไพรนิค (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นใหญ่ 19,600 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการอย่างน้อย 3 ครั้ง

5 ส.ค.2545 นางคนิตา รุ่งศรี นายสุพรชัย นิติศรวุฒิ และ นายซุง ลิง ซาน สัญชาติออสเตรเลีย เป็นกรรมการ ( นายสุรชาติ เฟื่องขจรศักดิ์ ออกจากกรรมการ)

11 ก.พ.2546 แก้ไขสำนักงานที่ตั้งเป็นเลขที่ 79/216 ห้อง 506/1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน สาขาเลขที่ 1091 ห้อง 317B หมู่ที่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

22 เม.ย.2546 นางคนิตา รุ่งศรี นายซุง ลิง ซาน ชาวสิงโปร์ และ นางรุจิรา ศิริรัตน์ เป็นกรรมการ (นายสุพรชัย นิติศรวุฒิ ออกจากกรรมการ) (ดูเอกสาร)

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลบริษัท แอนนา คาเฟ่ จำกัด (ANNA’S CAFE CO.LTD) ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ทั้ง 2 แห่ง คือ

ที่อยู่แห่งแรก เลขที่ 79/216 ห้อง 506/1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เมื่อเดินทางไปถึงพบว่าที่อยู่ดังกล่าวตั้งอยู่ในห้างเซ็นทรัลพระราม 3

จากการสอบถามข้อมูลพนักงานประชาสัมพันธ์ของห้างว่า ห้อง 506/1 เป็นที่ตั้งของอะไร ได้รับทราบว่าห้องดังกล่าวทางห้างได้บันทึกเอาไว้ว่าเป็นที่ตั้งของร้านซาชิโนมิ เซ็นทรัลพระราม 3 อยู่ชั้น 5 ของห้าง แต่ปัจจุบันปิดปรับปรุงอยู่

พนักงานของห้างฯ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า ร้านนี้นั้นได้ปิดมาสักพักหนึ่งแล้ว ดังนั้น ที่อยู่ในห้องนี้ปัจจุบันก็คือว่าง และยังไม่มีร้านมาเป็นเจ้าของแต่อย่างใด

แต่เมื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านชื่อแอนนาคาเฟ่ ทางพนักงานของห้างยืนยันว่าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน (ดูภาพประกอบ)

ต่อมา ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ได้เดินทางไปตรวจสอบข้อมูลอยู่แห่งที่ 2 คือ เลขที่ 1091 ห้อง 317B หมู่ที่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา

เมื่อเดินทางไปถึงพบว่า ตั้งอยู่ในห้างเซ็นทรัลบางนา

จากการสอบถามพนักงานของห้างได้รับคำชี้แจงว่าห้องเลขที่ 317 ทั้งลอตนั้นเป็นที่ตั้งของร้านอาหารอีสานชื่อว่า ลาวญวน

แต่เมื่อสอบถามพนักงาน ได้รับคำยืนยันเช่นเดิมว่า ใครรู้จักร้านแอนนาคาเฟ่อีกเช่นกัน

สำนักข่าวอิศรารายงานเพิ่มเติมว่า ต่อมาได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของห้างเซ็นทรัลพระราม 3 เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับร้านแอนนาคาเฟ่ ได้รับคำชี้แจงว่าร้านแอนนาคาเฟ่นั้นปิดไปประมาณ 8-9 ปีได้แล้ว ซึ่งเวลาผ่านไปค่อนข้างนานแล้ว ทางห้างฯ จึงไม่มีข้อมูลอะไรมากนัก

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/93558-anna00.html

- Advertisement -