สมาพันธ์นักข่าวฯ มอบ พระพุทธวรศรีวิชัย แด่ ประธาน “ชวน”

231

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) นำพระมหาอารยนันต์ อานันโท เจ้าอาวาสพร้อม เข้ามอบ พระพุทธวรศรีวิชัย (หลวงพ่อเกศแหลม) ปางปราบมาร ให้กับนาย ‘ชวน หลีกภัย’ ประธานรัฐสภา

เมื่อบ่ายวันที่ 16 พ.ย. 2563 ที่รัฐสภา ทางสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) โดยแม่ชีลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นำพระมหาอารยนันต์ อานันโท เจ้าอาวาสพร้อม คณะนักข่าวเข้ามอบ พระพุทธวรศรีวิชัย (หลวงพ่อเกศแหลม) ปางปราบมาร ให้กับนาย ‘ชวน หลีกภัย’ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรร่วมรับมอบด้วย

พระพุทธวรศรีวิชัย (หลวงพ่อเกศแหลม) ปางปราบมาร วัดเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง รวมทั้งช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์และตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้สื่อข่าวที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19

หลวงพ่อเกศแหลมนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณ เนื้อสัมฤทธิ์ (สำริด) อายุกว่า 800 ปี ที่มีคนขุดพบจากถ้ำเขาพระทองเมื่อ 60 ปีก่อน โดยให้สร้างองค์จำลองเป็นพระพุทธรูปองค์บูชาขนาดตั้งแต่ 3 -9 นิ้ว รวมทั้งสร้างเป็นเหรียญหรือแบบลอยองค์ ในชื่อว่า พระพุทธสุวรรณวรศรีวิชัยหรือหลวงพ่อเกศแหลม เป็นพระปางปราบมาร โดยมีตำนานกล่าวกันว่า พระพุทธรูปปางมารวิชัย(ปางปราบมาร) นั้น เป็นปางที่จัดสร้างได้ยากที่สุด แรงที่สุด และถ้าสามารถจัดสร้างได้สำเร็จ ผู้ที่ร่วมบุญกุศลในการจัดสร้างพระพุทธรูปปางปราบมาร จะได้รับบารมี ก่ออานิสงค์ส่งผลอย่างแรงกล้าสู่ผู้ปราถนาจิตร่วมกัน ผลที่ส่งคือ ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแอบแฝงที่กำลังเข้ามาข้องเกี่ยว ให้อันตรธานหายไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้

- Advertisement -