ไฟเขียวชาวไทยในสหรัฐ 1,800 คน เดินทางกลับประเทศช่วง 2 -31 ธ.ค.63

54

สถานทูตไทยกรุงวอชิงตัน แจ้งข้อมูล อำนวยความสะดวกส่งคนไทยกลับประเทศไทย ช่วงวันที่ 2-31 ธ.ค. 2563 อีก 9 เที่ยวบิน 1,800 คน จากยอดผู้แจ้งความประสงค์ 2,900 คน

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org 11 พ.ย. 2563 เพจเฟซบุ๊ก สถานทูตไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกให้คนไทยในสหรัฐเดินทางกลับประเทศ (repatriation flight ) เดือน ธันวาคม 2563 อีก 9 เที่ยวบินสำหรับคนไทยจำนวน 1,800 คน จากยอดแจ้งความประสงค์ ประมาณ 2,900 คน รายละเอียดดังนี้

*ประชาสัมพันธ์* repatriation flights เดือน ธ.ค. 2563

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยภายในปีนี้ลงทะเบียนผ่าน www.thaiembdc.org/emergencyreg และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย ณ วันที่ 10 พ.ย. 2563 มีผู้แสดงความประสงค์ขอกลับไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ประมาณ 2,900 คน (รวมท่านที่ไม่ระบุวันที่มีแผนเดินทางด้วย) นั้น

ขอเรียนว่า บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้รับอนุมัติโควตาส่งคนไทยกลับจากสหรัฐฯ เพิ่มเติมในเดือน ธ.ค. 2563 เพิ่มอีก 9 เที่ยวบินสำหรับคนไทยจำนวน 1,800 คน โดยมีกำหนดเดินทางถึงไทย ดังนี้

2 ธ.ค. 2563 Qatar Airways 200 คน

4 ธ.ค. 2563 Etihad Airways 200 คน

10 ธ.ค. 2563 Japan Airlines 200 คน

11 ธ.ค. 2563 All Nippon Airways 200 คน

17 ธ.ค. 2563 Cathay Pacific 200 คน

18 ธ.ค. 2563 Etihad Airways 200 คน

24 ธ.ค. 2563 Asiana Airlines 200 คน

25 ธ.ค. 2563 Eva Air 200 คน

31 ธ.ค. 2563 Korean Air 200 คน

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-other-news/93408-news-71.html

- Advertisement -