ยื่นโนติส15 วัน! ‘บ.โฮปเวลล์’ทวง‘คมนาคม-รฟท.’ชดใช้ 2.5 หมื่นล.-หากไม่จ่ายร้องศาลบังคับคดี

157

‘บ.โฮปเวลล์’ ส่งหนังสือถึง ‘คมนาคม-รฟท.’ ให้ปฏิบัติตามพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณี ‘โฮปเวลล์’ ภายใน 15 วัน หากไม่ดำเนินการจะร้องขอศาลฯบังคับคดี

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งหนังสือรวม 4 ฉบับ ถึงนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม รมว.คมนาคม ,นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ,นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศ เรื่อง ขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กรณีโฮปเวลล์

สำหรับหนังสือทั้ง 4 ฉบับ มีเนื้อหาตรงกันว่า ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดภายในวันที่ 19 ต.ค. 2562 หรือ 180 วัน นับจากวันที่มีคำพิพากษา ประกอบกับเมื่อวันที่ 3 ก.ค.2563 ได้มีคำขาดของศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ ทำให้คดีของโฮปเวลล์ในทางกฎหมายถือเป็นที่สุดแล้ว

ดังนั้น กระทรวงคมนาคมและรฟท.จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอย่างเคร่งครัด โดยไม่ยกข้ออ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีมาเป็นเหตุที่จะไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา

“บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเรียนให้ท่านปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ภายในกำหนด 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นบริษัทฯ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อขอบังคับคดี ทั้งๆ ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามในทุกวิถีทางที่จะขอเจรจากับหน่วยงานในภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติอันเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย

ซึ่งนับจนถึงขณะนี้ได้เลยกำหนดระยะเวลาตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมาแล้วเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปี แต่ก็ไม่ปรากฏผลจนถึงขณะนี้อย่างเป็นรูปธรรมแต่ประการใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือนี้โดยเร็วที่สุด” หนังสือบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) ระบุ

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ย. กระทรวงคมนาคม ได้รับหนังสือจากบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ดังกล่าวแล้ว โดยมีเลขรับที่ 25671

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2562 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาว่า คำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 119/2547 หมายเลขแดงที่ 64/2551 ลงวันที่ 30 ก.ย.2551 ซึ่งตัดสินให้กระทรวงคมนาคม และรฟท. ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยรวม 2.4 หมื่นล้านบาท ชอบด้วยกฎหมาย ขณะที่ปัจจุบันเงินต้นและดอกเบี้ยได้เพิ่มเป็น 2.5 หมื่นล้านบาท

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-news/93193-hopewell-mot-SRT-compensate-news.html

- Advertisement -