ออมสิน ปล่อยกู้เอสเอ็มอีภาคการท่องเที่ยว ไม่วิเคราะห์รายได้

583

ออมสิน ออกสินเชื่อ ช่วยเอสเอ็มอีภาคการท่องเที่ยว วงเงิน 3,000 ล้านบาท จุดเด่นไม่มีวิเคราะห์รายได้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคการท่องเที่ยว โดยจัดสรรวงเงิน 3,000 ล้านบาท จากโครงการ “สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน” ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สามารถนำที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรน โดยธนาคารจะไม่พิจารณาภาระผู้กู้และไม่วิเคราะห์รายได้ โดยพร้อมให้กู้สูงถึง 70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ให้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาทสำหรับบุคคลธรรมดา และ 50 ล้านบาทสำหรับนิติบุคคล ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5.99% ต่อปี ให้ผู้กู้มาไถ่ถอนที่ดินคืนเมื่อไหร่ก็ได้ที่พร้อม ภายในเวลา 3 ปี

ด้านนายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบธุรกิจท่องเที่ยวมีแนวโน้มปิดกิจการถาวรเป็นสัดส่วนกว่า 30% ของธุรกิจท่องเที่ยวทั้งหมดในไทย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการคาดหวังว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4 จะดีขึ้นได้ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ฉะนั้นหากได้มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวไป จะทำให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นได้

Credit : https://www.thansettakij.com/content/money_market/454933

 

- Advertisement -