กกต.เคาะเปิดรับสมัครเลือกตั้ง อบจ. 2-6 พ.ย.-หย่อนบัตร 20 ธ.ค.

19

กกต.ประกาศวันเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.2563 พร้อมเปิดรับสมัครเลือกตั้ง 2 – 6 พ.ย.2563

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2563 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แพร่เอกสารข่าว เรื่องแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดการเลือกตั้งวันที่ 20 ธ.ค.2563 โดยจะรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 2 – 6 พ.ย.2563

ทั้งนี้ในวันที่ 26 ต.ค.2563 กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. เนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงรายชื่อ กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพราะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ทั้งนี้ต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้อยู่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส่งผลให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งวันที่ 20 ธ.ค.2563

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/92702-isranews-490.html

- Advertisement -