ป่วยเพิ่ม 6 กลับจาก 4 ประเทศ-กต.รอรับคนเข้าไทย 496 ราย

21

ศบค.พบป่วยเพิ่ม 6 ราย กลับจาก 4 ประเทศ รวมป่วยสะสม 3,628 ราย ขณะที่ กต.รอรับคนกลับไทย 496 ราย 10 เที่ยวบิน

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) รายงานสถานการณ์ประจำวัน โดยวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย จาก 4 ประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา 2 ราย เมียนมา 2 ราย เนปาล 1 ราย นอร์เวย์ 1 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,628 ราย หายป่วยเพิ่ม 2 ราย เหลือผู้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 128 ราย และเสียชีวิตคงเดิม 59 ราย

สำหรับสถานการณ์ทั่วโลกพบผู้ป่วยเพิ่ม 348,630 ราย รวม 36,745,774 ราย หายป่วย 27,664,569 ราย เสียชีวิต 1,066,838 ราย โดยสหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยเพิ่ม 56,652 ราย รวม 7,833,763 ราย อินเดีย พบเพิ่ม 70,824 ราย รวม 6,903,812 ราย บราซิล พบเพิ่ม 27,182 ราย รวม 5,029,539 ราย ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 139 ของโลก

ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่า วันนี้จะมีคนเดินทางกลับเข้าไทยอีก 496 ราย 10 เที่ยวบิน ประกอบด้วย สหรับอาหรับเอมิเรตส์ 3 เที่ยวบิน 240 ราย สิงคโปร์ 149 ราย เมียนมา 38 ราย ฟิลิปปินส์ 35 ราย เอธิโอเปีย 17 ราย กาตาร์ 2 เที่ยวบิน 16 ราย และญี่ปุ่น 1 ราย โดยทั้งหมดต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/92626-covidtoday.html

- Advertisement -