‘นิพนธ์’ลุยขอความเป็นธรรม ป.ป.ช.หลังถูกชี้มูลคดีไม่เบิกจ่ายค่ารถให้เอกชน 50 ล.

45

เจตนารักษาผลประโยชน์ชาติ! โฆษก ปชป.เผย ‘นิพนธ์ บุญญามณี’ เตรียมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ป.ป.ช. หลังถูกชี้มูลคดีไม่เบิกจ่ายเงินให้เอกชนค่ารถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ 50.8 ล้านสมัยเป็นนายก อบจ.สงขลาปี 56 ระบุเตรียมหอบพยานหลักฐานใหม่จาก ตปท.ประเด็นฮั้วประมูลเข้าแก้ต่างด้วย

จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดนายนิพนธ์ บุญญามณี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รมช.มหาดไทย) กรณีละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ มิได้อนุมัติงบประมาณเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด เป็นค่ารถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ 2 คัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,850,000 บาท ทำสัญญาซื้อขายกันเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2556 นั้น

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2563 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนี้ว่า ในหลักการแล้ว ยอมรับในกระบวนการตรวจสอบของกระบวนการยุติธรรม ทุกอย่างว่ากันไปตามกระบวนการ แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ ถ้าได้เห็นรายละเอียดในสำนวนแล้ว ต้องบอกว่านายนิพนธ์มีเจตนาอันแน่แน่วในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศ โดยไม่มีการทุจริตใด ๆ ทั้งนี้การจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ วงเงิน 52 ล้านบาทนั้น เกิดขึ้นก่อนที่นายนิพนธ์จะเข้ารับตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา และเมื่อนายนิพนธ์เข้ารับตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา มีบริษัทร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจการแผ่นดิน และร้องเรียนต่อนายนิพนธ์ ว่าโครงการนี้มีความไม่โปร่งใส มีการฮั้วและล็อกสเปก จึงมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจังหวัดได้สั่งให้นายนิพนธ์ดำเนินการตรวจสอบ ต่อมา อบจ.สงขลา จึงตั้งกรรมการสอบ เมื่อการตรวจข้อเท็จจริงยังไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีความเห็นว่าการจ่ายเงินควรดำเนินการหลังการตรวจสอบว่าการประมูลจัดซื้อได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่

นายราเมศ กล่าวอีกว่า เมื่อมีผลการตรวจสอบออกมา ชัดเจนว่าการประกวดราคาและการจัดซื้อมีเจตนาไม่สุจริต เป็นการสมยอมกันในการเสนอราคา ทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม การประกวดราคาและการจัดซื้อรถจึงตกเป็นโมฆะ อีกทั้ง หลักฐานนี้ถูกส่งให้ศาลปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามกระบวนการตรวจสอบแล้ว และขณะนี้อยู่ในชั้นพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จากข้อเท็จจริงทั้งหมดจะเห็นได้ว่าสาเหตุที่นายนิพนธ์ ในฐานะนายกอบจ.สงขลาขณะนั้น ไม่อนุมัติให้จ่ายเงินค่าจัดซื้อรถ เป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบด้วยความชอบธรรมทุกประการ โดยมีเจตจำนงชัดเจนคือการปกป้องประโยชน์ของประเทศ เพราะหากมีการจัดซื้อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และต่อมาหากได้มีการอนุมัติจ่ายเงินไป นายนิพนธ์ก็จะต้องรับผิด และจะเกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินได้

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้นายนิพนธ์จึงเตรียมข้อมูลที่เป็นพยานหลักฐานที่ยังไม่ปรากฎในสำนวนของ ป.ป.ช. เพื่อชี้ให้เห็นถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการจัดซื้อดังกล่าว เป็นหลักฐานที่ปรากฏชัดจากต่างประเทศที่มีการยื่นเป็นบริษัทคู่เทียบที่เข้าประมูลการจัดซื้อดังกล่าว และเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอีกหลายคน ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จะขอให้ป.ป.ช.พิจารณาพยานหลักฐานโดยละเอียด โดยนายนิพนธ์จะยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ ป.ป.ช.ด้วย เพื่อให้มีการพิจารณาหลักฐานต่างๆ อย่างครบถ้วนในต้นสัปดาห์นี้ต่อไป

อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ถึงกรณีข้างต้นว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดว่า ป.ป.ช. มีการชี้มูลความผิดตนไปแล้วหรือไม่ ขอตรวจสอบข้อมูลก่อน อย่างไรก็ดียืนยันว่ากรณีนี้ ไม่ได้เป็นเรื่องทุจริต แต่มีการร้องเรียนว่าการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ 2 คัน 50.8 ล้านบาทนั้น มีการฮั้วประมูล มีการปลอมลายมือชื่อ และตนเห็นหลักฐานทุกอย่าง ดังนั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน จึงยังไม่ได้มีการอนุมัติเบิกจ่าย จนถึงขณะนี้เท่าที่ทราบ อบจ.สงขลา ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่เอกชนรายดังกล่าวเลย แล้วอย่างนี้จะทำให้ อบจ.สงขลา เสียหายได้อย่างไร

“ผมยืนยันเลยว่าเรื่องนี้ไม่มีการทุจริต ยังไม่มีการจ่ายเงินให้แก่เอกชน แต่มีการร้องเรียนเรื่องฮั้วประมูล ถ้าเอกชนผิดจริง ทำกับว่าสัญญาเป็นโมฆะ ผมยืนยันได้เลยว่าผมไม่ได้ทุจริต พร้อมจะชี้แจงเอกสารหลักฐานทุกอย่างที่ได้มาจากต่างประเทศแก่สื่อมวลชนด้วย” นายนิพนธ์ กล่าว

หมายเหตุ : ภาพประกอบนายราเมศ จาก https://static.naewna.com/, นายนิพนธ์ จาก https://siamrath.co.th/

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/92498-isranfews-463.html

- Advertisement -