เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

356

รายการคืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..ออกอากาศวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2563
เวลา 13.40 – 14.00 น.

” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”

“การปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายนั้นจะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหนุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะให้น้ำค่อย ๆ แผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วย” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวร ชายแดนภาคตะวันตก กองทัพภาคที่ ๑ โดย กองพลทหารราบที่ ๙ ,กองกำลังสุรสีห์ ในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ณ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ”

กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวรตามแนวชายแดนภาคตะวันตกเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

การสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวร ชายแดนภาคตะวันตก โดยได้รับเกียรติวิทยากรกิตติมศักดิ์ พลโท เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ ที่ปรึกษากองกำลังสุรสีห์ มาถ่ายทอดให้ความรู้แก่พี่ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตกในการสร้างฝายชะลอน้ำและมอบใบประกาศนียบัตรการอบรมการเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การจัดกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำฝายกึ่งถาวร ได้รับเกียรติจาก

ท่านชาตรี จันทร์วีระชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พลโท เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ ที่ปรึกษากองกำลังสุรสีห์

พันเอก ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 9
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก

กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร

จิตอาสาพระราชทาน

ส่วนราชการในท้องถิ่น กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,และพี่น้องประชาชนบ้านป่าละอู , พร้อมน้องๆ ชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเนศวรป่าละอูณ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำฝายแบบกึ่งถาวร ส่วนราชการ , ผู้นำท้องถิ่น, เอกชนและราษฎร์ต้องการอบรมและเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ 091-787-9641 สามารถติดต่อในเวลาราชการ

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

- Advertisement -